Tien topopleidingen aan de Tilburg University

Keuzegids

Tilburg University heeft een bijzonder resultaat behaald in de Elsevier ranking van 2015. Maar liefst zes bachelors en vier masterstudies van Tilburg University zijn door studenten beoordeeld als de beste in hun soort.

Dit blijkt uit de resultaten van Elsevier Beste Studies 2015, waarin weekblad Elsevier een groot aantal opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar vergelijkt. De studentenoordelen komen uit de Nationale Student Enquête (NSE).

De tien topopleidingen

De zes bachelors met een nummer 1 positie zijn: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Economie, Fiscale Economie, International Business Administration, Psychologie en Liberal Arts and Sciences.

Nummer 1 posities zijn er ook voor de masters Strategic Management, Rechtsgeleerdheid (gedeeld), Fiscale Economie en International and European Law. Tilburg University komt volgens studenten op de tweede plek van beste specialistische universiteiten en op de 5e plek van alle universiteiten.

Hoogleraren

Behalve studenten hebben ook hoogleraren hun oordeel gegeven. Volgens hen is Tilburg University (evenals de voorgaande jaren) de beste van alle specialistische universiteiten. Bovendien heeft Tilburg University volgens de hoogleraren de beste opleidingen in de vakgebieden Accountancy, Economie, Econometrie en Operationele Research, Fiscaal Recht en Communicatie- en Informatiewetenschappen. Deze oordelen zijn gebaseerd op de kwaliteit van het bachelorprogramma, het masteraanbod, de kwaliteit van docenten en de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties.

Rector Magnificus Emile Aarts: ‘Prachtige resultaten, waar we erg trots op zijn. Tilburg University is student centric en science driven, daar werken we hard voor, onze opleidingen worden zorgvuldig gecontroleerd en geëvalueerd, intern, maar ook door externen, en dat wordt gewaardeerd’.