Maycrete-woningen Ringbaan-Zuid worden na zeventig jaar gesloopt

Maycrete-woningen

Tiwos heeft besloten de twintig Maycrete-woningen aan de Ringbaan-Zuid te slopen. Deze van oorsprong tijdelijke woningen zijn inmiddels zeventig jaar oud.

De kosten om de woningen weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen, zijn dermate hoog dat Tiwos het als sociale corporatie onverantwoord vindt om zoveel gemeenschapsgeld uit te geven aan onderhoud voor twintig woningen. Het opknappen van deze woningen is zelfs duurder dan nieuwbouw.

Afspraken nieuwbouw

Daar komt bij dat er in Tilburg behoefte is aan meer sociale huurwoningen. De Tilburgse corporaties hebben met de gemeente Tilburg afgesproken dat zij de komende vier jaar 800 betaalbare huurwoningen bijbouwen. Daarvan neemt Tiwos er 250 voor haar rekening. De locatie aan de Ringbaan Zuid biedt goede mogelijkheden voor betaalbare nieuwbouw en daarmee uitbreiding van de sociale huurvoorraad. Wat voor nieuwbouw er op de plek van de Maycrete-woningen komt is nog niet bekend, Tiwos gaat hier de komende tijd onderzoek naar doen.

Begeleiding bewoners

De bewoners in de Maycrete-woningen zijn veelal op leeftijd en vaak gehecht aan hun huis. Tiwos neemt daarom ruim de tijd om ze te begeleiden naar een andere, passende woning. Volgens de stedelijke omgangscode krijgen bewoners van sloopwoningen anderhalf jaar de tijd om een nieuwe woning te vinden. Vanwege deze doelgroep trekt Tiwos drie jaar uit voor het vinden van een passende woning en begeleidt de bewoners bij hun zoektocht. Alle bewoners zijn de afgelopen week bezocht om hen over de sloop te informeren. In een tweede gesprek worden de woonwensen besproken en de regelingen waar men recht op heeft, zoals een verhuiskostenvergoeding. Daarnaast wordt er gekeken of er vanwege persoonlijke omstandigheden nog specifieke zaken voor de verhuizing nodig zijn.

Maycrete-woningen

Een Maycrete-woning is een prefab woningtype dat na de Tweede Wereldoorlog op diverse plaatsen in Nederland gebouwd is als noodwoning. Op de foto zie je Maycrete woningen in Nijmegen, vergelijkbaar met die aan de Ringbaan-Zuid. Deze noodwoningen waren bedoeld om de woningnood op te lossen na de oorlog. Verwacht werd dat de noodwoningen niet langer dan vijftien jaar zouden blijven staan, maar de woningen bleken in de praktijk veel langer mee te gaan.

In de wijk Bokhamer in Tilburg heeft Tiwos in 2010 besloten de 24 woningen uit cultuurhistorische overwegingen te behouden. Deze woningen zijn gerenoveerd en nu een gemeentelijk monument. De Maycrete-woningen aan de Ringbaan Zuid gaan misschien niet volledig verloren voor het nageslacht. Zo worden de mogelijkheden onderzocht om 2 geschakelde woningen in het openluchtmuseum in Arnhem tentoon te stellen.