Tilburg Internationale Vrouwendag: ‘Vrouw (en) Kracht’

Karin Bruers presenteert zondag 9 maart in Paradox de nieuwe krachtige viering van Vrouwendag. Een gevarieerd programma met inspirerende speeches en muziek uit het hart! Hoofdoptreden de vijfkoppige salsa vrouwenband en publiekslieveling ‘Leticia y su Rumbadama’.

De middag begint in Paradox om 15.00 uur met de muzikale ontvangst van ‘Leticia y su Rumbadama’. Karin Bruers presenteert de verschillende statements en culturele acts over de positie en de rechten van vrouwen in Tilburg, Nederland en wereldwijd. Na de opening door wethouder Marjo Frenk wisselen de gastsprekers zich af met de optredens.
Acte de présence geven Josette Dijkhuijzen (Vn-vertegenwoordiger en winnaar Aanmoedigingsprijs Vrouwenemancipatie 2013), Evelijne Brunning (expert op internationale samenwerking, the  Hunger Project ), Joke de Kock ( Vereniging Schuldhulpverlening ), Janneke van der Heijden (WO=MEN Dutch Gender Platform en Fractiemedewerker Groen Links ).
Muzikale en poëtische intermezzo’s zijn er van Conchita Barbé met Amor&Passion, Hind Hakki / DoubleH en Esther Porcelijn. Eefje Wentelteefje geeft deze middag de kick off van de publiekscampagne ‘Weet wat je werk waard is’.

Op Internationale Vrouwendag viert Tilburg gezamenlijk wat er in al die jaren al bereikt hebben: vrouwenkiesrecht, gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, …
en we kijken op deze dag ook naar wat er nog te doen staat op het gebied van vrouwenemancipatie. Zijn gelijke rechten en emancipatie klaar, uit of staan we aan het begin van de derde revival? Want waarom verdienen vrouwen in Nederland gemiddeld nog steeds 10 % minder voor hetzelfde werk dan mannen? Waarom zijn vrouwen oververtegenwoordigd als het gaat om leven in armoede.
Op Internationale Vrouwendag vragen we aandacht voor de positie en rechten van vrouwen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.
Door inspirerende speeches en muziek uit het hart spreken we onze persoonlijke en gezamenlijke kracht aan in bezieling voor vrouwelijke kracht.

Om 17.30 uur wordt het programma afgesloten met een swingend optreden van de landelijk bekende vijfkoppige salsa vrouwenband ‘Leticia y su Rumbadama’. Daarna is er om 18.30 uur een heerlijke gezamenlijke maaltijd verzorgd door de Stichting Hindoestaanse Gemeenschap Tilburg. Reserveren voor de maaltijd is verplicht door overmaking van € 6,- vóór 5 maart op rekeningnummer NL25 INGB 0003 558985 t.n.v. Feniks o.v.v. maaltijd IVD en je naam.

Het programma is toegankelijk voor vrouwen én mannen. Toegang € 5,- | meedoenregeling € 3,-  van 15.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg. De Tilburgse Vrouwendag viering wordt gecoördineerd door Feniks i.s.m. diverse Tilburgse organisaties. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Tilburg, Rabobank, Tilburg, Díptic, St. Jaqcues de Leeuw, Zusters van Liefde Tilburg, ContourdeTwern, KompaanendeBocht en Feniks, centrum voor stedelijke emancipatie.

In de week van 8 maart zijn er ook Internationale Vrouwendagactiviteiten in diverse wijken en buurten.
Meer informatie:  013 – 542 18 96. www.vrouwendag-tilburg.nl of www.fenikstilburg.nl