Tilburg krijgt een Veteranen Ontmoetingscentrum

Veteranen Ontmoetingscentrum

In navolging van onder andere Amsterdam, Eindhoven en Den Bosch krijgt ook Tilburg haar ontmoetingscentrum voor militaire veteranen. Naast de gemeentesteun waartoe het College besloten heeft, heeft Lions Club Tilburg Regte Heide commitment gegeven aan ondersteuning van de realisatie van dit ontmoetingscentrum. Een deel van de opbrengst van hun Nieuwjaarsconcert 2018 zal ten goede komen aan het opknappen en inrichten van het pand.

Veteranen Ontmoetingscentrum

Erik Blommestijn (D66-raadslid): “Ik ben blij met de erkenning die de veteranen en hun bijzondere status hiermee van de stad krijgen. Erkenning voor de opoffering die zij zich getroost hebben en erkenning voor de trauma’s waarmee velen van hen nog steeds worstelen. Dit centrum gaat hen (en hun familieleden, die vaak net zo hard lijden onder post-traumatisch stress syndroom van hun familielid) de gelegenheid bieden elkaar zogenaamde ‘nuldelijns zorg’ te verlenen en biedt in de toekomst de opstap naar professionele hulp dichter bij huis. Ik weet dat wethouder Kokke (zelf ook veteraan) en scheidend burgemeester Noordanus hier voor en achter de schermen heel hard aan hebben gesleurd en ben hen daar heel dankbaar voor. En het is helemaal fantastisch te horen dat ‘Lions Club Tilburg Regte Heide’ het Veteranencentrum als goed doel heeft omarmd.”

Ook de Voorzitter van de Stichting Veteranen Hart van Brabant, Pim van der Velden, reageert verguld: “Dit is inderdaad een mooie erkenning voor de Veteraan en wij danken de stad, de gemeenteraad, college en de Lions Regte Heide daarvoor. Naast de geschetste rol die het centrum krijgt in collegiale zorg en traumaverwerking, willen de Veteranen vanuit dit centrum ook hun maatschappelijke rol versterken, zoals het geven van onderwijs en voorlichting. Dit centrum komt er overigens voor de veteranen uit de hele regio Hart van Brabant, en ik ga me er voor inzetten dat dus ook de overige partnergemeentes zich betrokken gaan voelen bij het centrum”.

Het besluit van het College voorziet in een contract voor de periode 2018-2022, waarna de situatie weer kan worden geëvalueerd. De exacte locatie moet nog worden aangewezen.