Tilburg krijgt palliatief spreekuur

palliatief spreekuur

Inloophuis Midden-Brabant en thuiszorgorganisatie De Wever Thuis starten samen een palliatief spreekuur, omdat juist in de laatste levensfase extra ondersteuning nodig is. 

Tot nu toe was die extra hulp en zorg er vaak pas tijdens de terminale fase, als echt de allerlaatste dagen van iemands leven zijn aangebroken. Dan is er vaak geen tijd meer om aan de slag te gaan met wensen en vragen die de patiënten en hun naasten nog blijken te hebben. Om eerder met alle wensen en vragen aan de slag te kunnen beginnen Inloophuis Midden-Brabant en De Wever samen een palliatief spreekuur.

Palliatief spreekuur

Tijdens het spreekuur zal een gespecialiseerde verpleegkundige bespreken waarbij ondersteuning mogelijk is. Bijvoorbeeld bij het houden van de eigen regie, het bespreekbaar maken van levensvragen en wensen tijdens de laatste levensfase, het omgaan met verlies en angsten. Het spreekuur is er voor zowel de patiënt als voor zijn of haar naasten. Het kan plaatsvinden in Inloophuis Midden-Brabant aan het Wilhelminapark of bij iemand thuis. Er is bewust gekozen voor een sfeervolle plek. Het is nieuw dat een palliatief spreekuur buiten een ziekenhuis wordt gehouden in een informele setting maar met specialisten.

Op basis van de persoonlijke situatie en behoeftes wordt samen met een gespecialiseerd verpleegkundige gekeken hoe de kwaliteit van leven tot het laatst toe gewaarborgd kan worden. Het eerste spreekuur is donderdag 7 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen genoeg tijd is, moet vooraf een afspraak worden gemaakt via de website.

Inloophuis Midden-Brabant

Inloophuis Midden-Brabant ligt aan het Wilhelminapark in Tilburg. Iedereen die met kanker te maken krijgt kan er terecht. Jaarlijks telt het inloophuis meer dan 2500 bezoeken. De bezoekers vinden er lotgenoten en een luisterend oor, maar kunnen er ook deelnemen aan diverse workshops en activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website. Met het aanbieden van het palliatief spreekuur staat het Inloophuis ook klaar voor wie de laatste levensfase in zicht is.

De Wever Thuis is onderdeel van zorgorganisatie De Wever in Tilburg en biedt onder meer palliatieve zorg,  ondersteuning en behandeling zowel thuis als op locatie in het hospice. Kijk voor meer informatie op de website.