Tilburg op koers met studentenhuisvesting

Nieuwbouwplannen voorzien tot 2015 in behoefte aan studentenwoningen

Waar in veel studentensteden sprake is van oplopende kamertekorten, heerst in Tilburg een ontspannen sfeer op de kamermarkt. De student die momenteel in Tilburg woonruimte zoekt, kan vrij eenvoudig een betaalbare kamer krijgen. Door de oplevering van zo'n 1.000 nieuwe studenteneenheden in 2013 wordt in de toekomstige vraag naar studenteneenheden met kwaliteit voorzien. Dit concluderen de studentenhuisvesters WonenBreburg en TBV Wonen, de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen (Tilburg University, Fontys en Avans), studentenorganisaties en de gemeente Tilburg naar aanleiding van de landelijke monitor studentenhuisvesting die onlangs is verschenen.

Geen tekort tot 2015
Eind 2012 bespraken deze partijen, verenigd in het Bestuurlijk Overleg Studentenhuisvesting, de uitkomsten van de landelijke monitor studentenhuisvesting. Volgens dit landelijke kamerbehoefteonderzoek is er in Tilburg tot en met 2020 behoefte aan ongeveer 900 extra studentenwoningen. De afspraken die al in 2010 zijn gemaakt over het te bouwen aantal studentenwoningen in Tilburg, voorzien volgens de partijen voor een belangrijk deel in deze extra behoefte. Als onderdeel van de stedelijke opgave worden in Talent Square Tilburg op dit moment ruim 700 zelfstandige studenteneenheden en -kamers, gebouwd door TBV Wonen. WonenBreburg realiseert daarnaast het nieuwbouwcomplex Pax met 264 zelfstandige eenheden. Beide nieuwbouwcomplexen worden nog in 2013 opgeleverd.

Ook andere partijen in de particuliere sector investeren in huisvesting voor studenten, jongeren en arbeidsmigranten in Tilburg , waardoor in de aanvullende kamerbehoefte tot 2015 wordt voorzien. Voor de korte termijn is er dan ook geen noodzaak voor nieuwe plannen. Wel voorzien de partijen een mogelijke aanvullende opgave na 2015. Eind dit jaar, als de genoemde nieuwbouwprojecten zijn opgeleverd en de nieuwe monitor studentenhuisvesting verschijnt, wordt hier opnieuw door de betrokken partijen naar gekeken.

Kwaliteit blijvend onder de aandacht
De kwalitatieve opgave blijft ook in 2013 de aandacht houden. Als onderdeel daarvan werkt de gemeente Tilburg op dit moment aan de herijking van de verordening voor kamerverhuur.

“De kamerverhuurvergunning en de in ontwikkeling zijnde nieuwbouw leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de bestaande woonbuurten”, aldus wethouder Berend de Vries (Wonen): “De forse nieuwbouw maakt dat er minder noodzaak is om bestaande eengezinswoningen om te zetten in kamerverhuur voor studenten en arbeidsmigranten. Om de druk op deze wijken nog verder te verminderen, geven we als gemeente nieuwbouwprojecten voor deze doelgroepen die bij de omgeving passen ook in de toekomst de ruimte.”