Tilburg Trofee voor Frans Kense

Veteranen Ontmoetingscentrum

Tilburger Frans Kense heeft op donderdag 10 augustus de Tilburg Trofee mogen ontvangen voor zijn vele belangeloze bijdragen voor het behoud van het Tilburgs erfgoed. Locoburgemeester Berend de Vries overhandigde de trofee aan de ernstig zieke Frans in het St. Elisabethziekenhuis, waar Kense momenteel is opgenomen.

Historie van de stad

Al snel nadat Frans Kense (77) in 1997 in Tilburg kwam wonen, stortte hij zich op de historie van de stad. Kenmerkend voor hem is dat hij al zijn historische kennis graag deelt met anderen. Hij heeft diverse boeken geschreven. Zijn eerste boek ging over de straat waar hij woont, Antoniusstraat, een tijd lang, dat hij schreef in 2003. Andere boeken van zijn hand:

  • Tilburg Wolstad, herinneringen aan een glorietijd;
  • Groot Tilburgs Quizboek;
  • Verkeer en Vervoer in Brabant 1914-1940.

Artikelen en vrijwilligerswerk

Frans Kense heeft ook enkele honderden artikelen geschreven over de geschiedenis van Tilburg voor de website www.geheugenvantilburg.nl en hij is verantwoordelijk voor talloze publicaties in diverse bladen. Ook is hij veertien jaar vrijwilliger geweest bij Heemkundekring Tilborch, waar hij de redactie voerde van het maandelijkse mededelingenblad. Daarnaast was hij jarenlang vrijwilliger bij de Werkgroep Open Monumentendag Tilburg, het Stadsmuseum Tilburg en het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Frans is ook de grondlegger van de website www.deautovanmijnopa.nl, waar gedetailleerde informatie te vinden is over alle auto’s in Brabant tussen 1906 en 1951.

frans kense