Tilburg University stijgt in THE World University Ranking

Keuzegids

Net als in de QS World University Rankings die eerder deze maand bekend werd, stijgt Tilburg University ook in de THE (Times Higher Education) Ranking: naar de categorie tussen de 201e en 250e plaats (niet verder gespecificeerd). Dit betekent een stijging ten opzichte van 2014 (276-300e plaats).

De THE Word University Ranking is één van de meest prestigieuze internationale rankings voor universiteiten. De ranking wordt bepaald op basis van de volgende 5 pijlers: onderwijs, onderzoek, citatiescores, inkomsten uit het bedrijfsleven en de internationale oriëntatie.

Hogere score op alle peilers

Ten opzichte van 2014 behaalt Tilburg University hogere scores op elk van deze pijlers. Op het onderdeelOnderwijs (Teaching) steeg de score van 33 naar 34,1 en op het gebied van Onderzoek (Research) van 45,1 naar 47,1. De stijging was het grootst bij Citatiescores (Citations): van 34,9 naar 51,5. Door hogere inkomsten uit het bedrijfsleven steeg verder ook de scores voor Industry income (van 55,1 naar 57,4), terwijl de score voor Internationale oriëntatie steeg van 62,2 naar 71,6.

Phil Baty, redacteur van de THE World University Rankings: “The Times Higher World Education University Ranking hanteert strikte normen en maakt gebruik van solide wereldwijde benchmarks op alle onderdelen die voor een (onderzoeks)universiteit belangrijk zijn: onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale oriëntatie. De resultaten worden nauw gevolgd door studenten en hun families, academici, bestuurders van universiteiten en overheden.”

Voorzitter van het College van Bestuur Koen Becking:  “Weer uitstekende scores in de rankings; internationaal, maar ook nationaal – zie de Elsevier – worden onze wetenschappers en opleidingen gewaardeerd. Een hele goede prestatie voor een specialistische universiteit en het valt te verklaren doordat we ons werk voortdurend aanscherpen en vernieuwen.”