Tilburgers met elkaar in gesprek tijdens nationale Week van de Dialoog

Tijdens de Nationale Week van de Dialoog, van 6 t/m 13 november, wisselen in meer dan 100 gemeenten in Nederland ruim 30.000 mensen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Tilburg doet dit jaar voor de 7e keer mee. Op de meest uiteenlopende plekken in de gemeente gaan deze week stadsgenoten met 5 à 8 anderen aan tafel voor een goed gesprek. Een gesprek waarbij open en waarderend naar elkaar luisteren centraal staat en geen meningen maar ervaringen gedeeld worden.

Doel

Tilburg in Dialoog heeft als doel om in de Week van de Dialoog ontmoetingen tussen inwoners van de gemeente Tilburg tot stand te brengen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren, van elkaar te leren en het onderlinge begrip te vergroten. Daardoor ontstaat grotere verbondenheid, meer tolerantie, nieuwe inzichten en impulsen voor lokale of persoonlijke initiatieven. Dat gebeurt aan de hand van een thema. De thema’s waaruit dit jaar in Tilburg gekozen kan worden zijn: Vertrouwen, Schoonheid en Verandering.

Dialoogontbijt

Vrijdag 6 november wordt de Week van de Dialoog geopend met een (gratis) dialoogontbijt bij De Kennismakerij in de Tilburgse Spoorzone. Van negen tot elf gaan stadsgenoten met elkaar in gesprek over ‘De schoonheid van de Dialoog’. De rest van de week zullen er overal door Tilburg dialogen plaatsvinden. Op persoonlijke plekken, inspirerende plekken, karakteristieke Tilburgse plekken en op alledaagse plekken. Van het centrum tot aan de randen van de stad. Aanmelden is voor deelnemers verplicht!

Geen plek te gek voor een goed gesprek

Er worden onder meer dialoogtafels georganiseerd bij de Kennismakerij, bibliotheken en buurthuizen, maar ook bij het Crematorium, in de Warande (dialoogwandeling) en bij particulieren thuis. En daar komen in de aanloop naar de Week van de Dialoog vrijwel dagelijks nieuwe locaties bij. Blijkbaar heeft de Tilburger behoefte aan een goed gesprek!

Enthousiaste reacties

De reacties van deelnemers aan vorige edities in Tilburg zijn erg positief. Vrijwel iedereen geeft aan verrast te zijn de diversiteit aan verhalen en de openheid die door de methodiek ontstaat. De meeste deelnemers voelen zich geïnspireerd en gehoord: “Dat je zulke mooie gesprekken kunt voeren, met mensen die je nog nooit hebt ontmoet”, “Zo verschillend en zo verbonden”, “Ik meldde me met enige scepsis aan. Ik was zeer aangenaam verrast door de prachtige dialoog. De tijd vloog voorbij.”

Meedoen

Alle Tilburgers die zin hebben in een gesprek waarin het niet gaat over gelijk of ongelijk, over goed of fout, kunnen meedoen door zich rechtstreeks aan te melden bij een dialoogtafel. Deze staan vermeld op de website www.Tilburgindialoog.nl. Ze kunnen aanschuiven bij een dialoogtafel waar ze onder leiding van een getrainde gespreksleider en aan de hand van een vierstappen-dialoogmethodiek hun dromen en ervaringen delen. Ook kan iedereen zelf een dialoogtafel organiseren.