Tilburgse chirurgen verenigen zich in één maatschap

De maatschappen heelkunde van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg gaan samen. De negentien chirurgen van de twee maatschappen willen op deze manier de kwaliteit van de chirurgische zorg verder verbeteren en de complexe zorg voor de patiënten in Tilburg en omgeving behouden en op termijn uitbreiden. Op jaarbasis verrichten de chirurgen samen ruim 11.000 ingrepen.

De intensieve samenwerking anticipeert op ontwikkelingen in de zorg. Binnen de algemene chirurgie is er een steeds verdergaande specialisatie in vaat-, ongevals- en buikchirurgie, waardoor de kwaliteit verder wordt verbeterd. Bepaalde ingrepen, zoals slokdarmchirurgie, moeten op jaarbasis een minimaal aantal keren verricht worden, om voldoende ervaring te hebben. Haalt een ziekenhuis dit aantal niet, wordt de toestemming voor het verrichten van de operaties ingetrokken. In de toekomst zal dit voor meer ingewikkelde operaties gelden. Door samen te werken kan de nieuwe maatschap garanderen dat ook in de toekomst complexe zorg in de regio gegeven kan worden.

De patiënten van beide ziekenhuizen hebben direct baat bij de samenwerking. Ze worden voortaan geopereerd door de chirurg die het meest gespecialiseerd is in de behandeling van de betreffende patiënt. Daarbij maakt het niet uit, in welk ziekenhuis de arts werkt.

Het samengaan van de maatschap heeft een voorbereidingstijd van drie jaar achter de rug. “Het is een gevoelig en moeilijk besluit, en in de afgelopen jaren hebben we de voor- en nadelen goed afgewogen. Iedereen heeft door deze zorgvuldige aanpak goed aan het idee kunnen wennen”, zo stellen de chirurgen Henk Oostvogel van het St. Elisabeth en Stefan van Zutphen van het TweeSteden. Het initiatief van de maatschappen sluit aan op de visies van de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen. De bestuurders verwachten dat ziekenhuizen zich steeds vaker in zorgtaken zullen bekwamen op basis van kwaliteit en veiligheid.

Voordeel van één grote maatschap is dat er ruimte komt om onderzoek te verrichten en onderwijs en opleiding naar een hoger niveau te brengen. De maatschappen hebben de overeenkomst officieel getekend op vrijdag 10 juli.