Tilburgse Fontys Pabo en Matagalpese ‘Normal’ formuleren project

Fontys Pabo

Na twee intensieve weken op de Pabo en bezoeken aan diverse basisscholen in Tilburg en Oisterwijk, hebben twee docenten van de Escuela Normal uit Matagalpa, samen met hun collega’s van de Fontys Pabo Tilburg, de contouren geschetst van een meerjarig samenwerkingsproject.

Het doel is om de kwaliteit van het basisonderwijs in Matagalpa (Nicaragua) te verbeteren. Daarnaast is de uitwisseling leerzaam voor docenten zowel als studenten van beide instituten.

Het project

Het project zal vooral gaan over de manier van werken van de docenten in de klas. De docenten uit Nicaragua willen heel graag leren hoe ze hun studenten meer kunnen coachen en hoe docenten op de basisscholen de kinderen meer zelfstandig kunnen laten werken en kunnen laten samenwerken. Daarnaast is het een uitdaging om de grote klassen beter te leren managen.

Samenwerking en uitwisseling

De samenwerking en de uitwisselingen zullen deels plaatsvinden in de vorm van werkbezoeken, maar ook wordt bekeken hoe de ondersteuning via internet kan worden vormgegeven. Een concreet idee is om groepjes studenten in beide landen aan dezelfde opdracht te laten werken en daarover elkaar feedback te geven. Tevens zullen de scholen en docenten in Tilburg en Matagalpa die al langer met elkaar samenwerken bij het project worden betrokken.