Tilburgse specialisten bespreken samen patiënten met kanker

Alle patiënten met kanker worden voortaan stadsbreed in Tilburg besproken. Specialisten van het St. Elisabeth Ziekenhuis, TweeSteden ziekenhuis en Instituut Verbeeten bespreken wekelijks gezamenlijk patiënten met alle soorten tumoren.

De overleggen hebben als voordeel voor de patiënt dat specialisten gezamenlijk een behandelplan maken. Afhankelijk van de tumorsoort worden alle patiënten met kanker vóór (en vaak ook na) hun behandeling besproken door specialisten, zoals chirurgen, gynaecologen, maag-, darm- en leverartsen, internist-oncologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen. Zij maken deel uit van het samenwerkingsverband Oncologie Midden-Brabant, dat ervoor heeft gezorgd dat alle specialisten aan dit overleg deelnemen.

Kwaliteitsimpuls
De behandeling van patiënten met kanker vereist een grote mate van specifieke expertise van alle betrokken specialisten. “De moderne oncologische zorg vraagt om steeds meer gespecialiseerde dokters en behandelketens. Deze stadsbrede bespreking zorgt voor een afgestemd advies van het behandelteam waardoor hoogwaardige oncologische zorg in Tilburg geborgd wordt, ook voor de toekomst. Het geeft een kwaliteitsimpuls aan de zorg voor patiënten met kanker in Brabant”, vertelt internist-oncoloog Laurens Beerepoot.

Mijlpaal
De zogeheten Multidisciplinaire Overleggen zijn een direct gevolg van de fusie tussen de Tilburgse ziekenhuizen én een mijlpaal in de samenwerking tussen de twee Tilburgse ziekenhuizen en Instituut Verbeeten. De besprekingen vinden geregeld plaats via videoconferencing. Dat maakt het mogelijk dat ook experts uit andere Nederlandse ziekenhuizen vaak laagdrempelig aan het beeldschermoverleg deelnemen. Ook de huisartsen van Tilburg, Waalwijk en omgeving worden betrokken bij de overleggen en krijgen een verslag van de besprekingen.