Tilburgse universiteitsbezetting 1969: De onvoltooide revolutie

Bezetting herdacht en bediscussieerd in symposium, boek en expositie

Studenten bezetten in 1969 de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Wat wilden ze en wat hebben ze bereikt? Veertig jaar later wordt de bezetting herdacht en bediscussieerd in een dubbelsymposium op de Universiteit van Tilburg met studenten en wetenschappers van toen en nu. Andere programmaonderdelen op donderdag 26 november zijn een expositie en de presentatie van het boek ‘Karl Marx Universiteit’.

Eén van de ‘jonkies-van-toen’ is Theo van de Klundert. Hij is inmiddels met emeritaat, maar in 1969 stond hij bekend als ‘neo-marxisties ekonoom’. Hij vond het toen hoog tijd dat de Katholieke Hogeschool meer aan maatschappijkritiek ging doen. Wat vindt hij nu van de conclusie van cultuurcriticus Paul Kuypers dat het “de wetenschappers zijn die moeten voltooien wat de studenten veertig jaar geleden begonnen zijn”? In het symposium De onvoltooide revolutie staan ze tegenover elkaar, samen met filosoof en journalist Antoine Verbij, studente filosofie Clara Bolle en promovendus filosofie Arthur Kok.

Na 1969 kregen studenten voor het eerst beslissingsmacht in het wetenschappelijk onderwijs. Sindsdien is de democratisering echter stukje bij beetje teruggedraaid. De universitaire bestuursstructuur richtte zich steeds meer op efficiëntie en managers moesten het voor het zeggen krijgen. Dit past niet bij de voorwaarden voor een florerende wetenschap, die allereerst tijd en vrijheid nodig heeft. Van de vrije academische cultuur is een gecontroleerde bedrijfscultuur is gemaakt, stelt de Amsterdamse filosoof Ad Verbrugge in het tweede symposium De universiteit anno nu. Hij deelt het debatpodium met de Rotterdamse hoogleraar economie Bas Jacobs en Christien Brinkgreve, hoogleraar sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Na afloop van het dubbelsymposium wordt het boek ‘Karl Marx Universiteit’ van Tymen Trolsky officieel aangeboden aan Jean Frijns, hoogleraar Beleggingsleer VU en student-bezetter in 1969.

Voorafgaand aan het symposium vindt de opening plaats van de expositie ‘Het rebelse jaar 1969: 40 jaar na de universiteitsbezetting’ in de foyer voor de aula van de UvT.