Tilburgse wetenschappers krijgen 4,5 miljoen subsidie

Tilburgse wetenschappers

Drie talentvolle wetenschappers van Tilburg University ontvangen ieder 1,5 miljoen euro subsidie van de European Research Council (ERC) voor hun onderzoek. dr. Mark Brandt en dr. ir. Joris Mulder van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en dr. Linnet Taylor van Tilburg Law School zijn de gelukkigen.

De Starting Grants van het ERC zijn in het leven geroepen om jonge, getalenteerde onderzoekers aan te moedigen om zelfstandig onderzoek te doen in Europa en om hun carrière op te bouwen. De regeling richt zich op onderzoekers die potentieel hebben getoond om zelfstandige onderzoeksleiders te worden. Deze beurs wordt over een periode van vijf jaar uitgespreid en stelt de onderzoekers in staat een eigen team op te bouwen. De drie nieuwe onderzoeksprojecten van Tilburg University zijn gericht op actuele thema’s.

Mark Brandt

Religies, ideologieën en wereldbeelden kunnen leiden tot protest, bepaald stemgedrag, vooroordelen en populistische opstand. Het doel van het onderzoek is de structuur en dynamiek van geloofssystemen te onderzoeken. Brandt verwacht beter te gaan begrijpen waarom sommige religies vatbaarder zijn voor radicalisering dan andere, hoe ze zich ontwikkelen in diverse landen, en hoe ze veranderen als gevolg van historische gebeurtenissen.

Joris Mulder

Relationele data worden in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. Denk aan data met gedetailleerde informatie over wie er met wie en wanneer contact had in een netwerk. Al deze data kunnen bijdragen aan het begrip van dynamische sociale netwerken, omdat ze inzicht kunnen geven in de snelheid, het ritme, de duur en het tijdsverloop in sociale interacties. Mulder ontwikkelt nu een statistisch instrument om relationele data te analyseren. Dit instrument wordt omgezet in gratis software voor sociale wetenschappers. Mulder denkt concreet aan het voorspellen wanneer gewelddadigheden zullen uitbreken tussen criminele bendes of hoe snel integratie plaatsvindt in multicultureel samengestelde teams.

Linnet Taylor

Groepen en plaatsen in de wereld die tot voor kort digitaal onzichtbaar waren zijn inmiddels onderdeel geworden van een datarevolutie, met grote gevolgen voor de menselijke en economische ontwikkeling. Naast de vele voordelen van de datarevolutie bestaat het risico dat zij de sociale rechtvaardigheid onder druk zet en leidt tot meer machtsongelijkheid, misleiding en discriminatie. Taylor gaat een kader met betrekking tot Data Justice ontwikkelen dat op negen plaatsen in de wereld getest wordt door middel van maatschappelijk debat.