Tilburgse wijkcentra van ContourdeTwern behalen hoge scores in klanttevredenheidsonderzoek

De 14 Tilburgse wijkcentra van ContourdeTwern hebben hoge scores behaald op het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat onder 696 bezoekers is afgenomen. De bezoekers gaven hun wijkcentrum gemiddeld een 8,22. In 2021 was dit nog een 8,08.

Het klanttevredenheidsonderzoek is dit keer ook afgenomen onder organisaties die in een of meerdere wijkcentra een ruimte huren en/of gebruiken. Daarnaast is in twee wijken (Tilburg Noord en Tilburg West) onderzoek gedaan naar de bekendheid van het wijkcentrum, of mensen weten waar een wijkcentrum voor dient en of mensen bereid zijn een wijkcentrum te bezoeken.

Bezoekers wijkcentra | 696 respondenten

Bezoekers van de wijkcentra zijn over de hele linie erg tevreden. ContourdeTwern scoort hoog op de volgende aspecten: Ik voel me hier thuis en op mijn gemak (8,95). Vriendelijkheid en gastvrijheid medewerkers (8,44) en de Sfeer in het wijkcentrum (8,15).

Huurders wijkcentra | 154 wijkcentra

Respondenten geven hun wijkcentrum gemiddeld een rapportcijfer 8,23. Ook voor afzonderlijke onderdelen van de dienstverlening geven ze hoge cijfers. De hoogste cijfers geven respondenten op de aspecten Vriendelijke en gastvrije medewerkers (8,78), Sfeer (8,45), Veilig voelen (8,45) en het Nakomen van gemaakte afspraken (8,4)

Straatinterviews Tilburg Noord en West | 323 respondenten

De totale naamsbekendheid van de wijkcentra in Tilburg Noord en Tilburg West ligt gemiddeld op maar liefst 81,9%. Respondenten onderkennen ook het nut van het wijkcentrum bij hen in de buurt. 78,34% vindt het fijn dat er een plek is waar je informatie en/of hulp kunt krijgen.

Vivian Coenen, manager wijkcentra Tilburg: “De afschaling van de zorg en de complexiteit van de huidige maatschappij brengen de nodige uitdagingen met zich mee. De uitslagen van dit onderzoek onderstrepen de toegevoegde waarde van onze wijkcentra op meerdere gebieden. Voor een toenemend aantal mensen in kwetsbare situaties zijn onze wijkcentra een veilige haven. We zijn er trots op dat bezoekers onze wijkcentra zien als plekken waar ze gewoon binnen kunnen lopen en waar ze met hun vragen bij onze collega’s terechtkunnen. In een tijd waarin digitale communicatie dominant is zien we dat de juist fysieke ontmoetingsplekken voor verbinding zorgen en steun kunnen bieden: zowel voor mensen in kwetsbare posities als voor mensen die gewoon op zoek zijn naar contact.”

ContourdeTwern houdt sinds 2011 om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder bezoekers van de Tilburgse wijkcentra. Het onderzoek, dat door extern bureau Strooks wordt uitgevoerd, richt zich sinds 2021 vooral op de vraag wat de dienstverlening in een wijkcentrum betekent voor – en ín – het leven van mensen. Sinds de gemeente Tilburg is overgegaan op impactgerichte subsidiëring haalt ContourdeTwern met deze onderzoeksopzet en vraagstelling nadrukkelijker naar boven wat de directe en indirecte effecten zijn van haar werk, en welke maatschappelijke waarde (impact) ze toevoegt voor haar bezoekers.