Tilburgse ziekenhuizen meten ervaringen met patiënten

In het najaar van 2013 nemen het St. Elisabeth en TweeSteden ziekenhuis deel aan de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Dit is een onderzoek naar de ervaringen van patiënten dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd door het bureau MediQuest.

De CQI-Z is een gestandaardiseerd instrument dat, zowel op afdelingsniveau als specialisme, online concrete ervaringen van patiënten meet. Daarmee verkrijgen de Tilburgse ziekenhuizen sturingsinformatie om de kwaliteit van de zorgverlening verder te verbeteren en de ervaringen te monitoren. Met de CQI-Z verwachten de ziekenhuizen daarnaast de zorginkoop en transparantie richting derde partijen te kunnen optimaliseren en te benchmarken met andere ziekenhuizen.

Vanaf eind november ontvangen geselecteerde patiënten een brief thuis met daarin een link naar de online vragenlijst en hun unieke inlogcode. De vragenlijst wordt op aanvraag ook op papier toegestuurd. Patiënten die ouder zijn dan 75 jaar ontvangen standaard een papieren versie. De selectie is gebaseerd op een steekproef onder patiënten die de afgelopen maanden een behandeling ondergingen (ziekenhuisopname of polikliniekbezoek). Alle antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek plaatst MediQuest op www.kiesbeter.nl zodat verzekerden deze informatie kunnen gebruiken bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

Fusie St. Elisabeth en Twee Steden ziekenhuis
Het onderzoek wordt door de beide Tilburgse ziekenhuizen samen opgepakt. Bij het bestuurlijk gefuseerde St. Elisabeth en TweeSteden ziekenhuis staat het belang van de patiënt voorop. Door de fusie blijven de specialistische zorg en de menselijke maat in de regio Midden-Brabant gegarandeerd. Voor de ziekenhuizen is het belangrijk te monitoren en in te spelen op de effecten van de ziekenhuisfusie op de geboden zorg en hoe patiënten de veranderingen ervaren. Concrete verbeteracties moeten er toe leiden dat patiënten een verbetering van zorg gaan ervaren.