Tip voor ouders: gratis opvang voor peuters in Tilburg deze zomer

De zomervakantie en een nieuw schooljaar lijken nog ver weg, maar bij Kindercrèche, Sterre Kinderopvang en Kinderstad Tilburg zijn de voorbereidingen voor de zomer al in volle gang. Zo wordt er komende zomer opnieuw een gratis zomerschool voor peuters, die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, georganiseerd. Door deze weken vooral spelend te leren bereiden de peuters zich hiermee extra voor op de overgang naar de basisschool.

Ondersteuning zomervakantie

Met de gratis zomerschool voor peuters bieden we ouders ondersteuning bij het overbruggen van de lange zomervakantie. We zorgen voor ritme en regelmaat door extra opvang op onze kinderopvanglocaties aan te bieden, maar geven ook leuke en leerzame materialen die ouders samen met hun peuters thuis kunnen gebruiken. Zo doen we er alles aan om te voorkomen dat de ontwikkeling van peuters die extra ondersteuning nodig hebben in de zomervakantie stilvalt.

Verschillende locaties

De zomerschool staat niet alleen voor plezier, de nadruk zal ook liggen op kwaliteit en inhoudelijke verrijking. De verschillende kinderopvanglocaties in de wijken Zuid, Noord, West, Oud-Noord en Reeshof zullen twee weken gratis extra opvang bieden aan peuters waarvan we de ontwikkeling extra willen stimuleren. Ouders waarvan de peuters in aanmerking komen ontvangen een uitnodiging voor de zomerschool.