Toekenning subsidies voor evenementen 2014

76 organisaties vragen in totaal 1.300.000 euro aan

Roadburn Festival, hét undergroundevenement voor alternatieve rockmuziek is voor 2014 benoemd als beeldbepalend Tilburgs evenement. Daarmee voegt Roadburn zich bij Festival Mundial, Incubate en Tilburg Ten Miles. Deze laatste drie evenementen waren al bij collegebesluit van december 2012 voor de jaren 2013 en 2014 als beeldbepalend aangewezen.

Evenementensubsidies worden toegekend op basis van de onderverdeling beeldbepalend, onderscheidend of brede basis. Het toevoegen van Roadburn aan de hoogste categorie is voorgesteld door de externe adviescommissie evenementensubsidies 2014 en bekrachtigt door het college van B&W op 17 december. Roadburn ontvangt 12.500 euro. Volgens de adviescommissie is Roadburn ‘een uniek evenement, dat mensen uit heel de wereld trekt, veel publiciteit krijgt, experimenteel is en een economisch succes is gebleken. Het laat Tilburg zien als internationaal toonaangevende stad op het gebied van muziek en sluit aan bij het muziekprofiel van Tilburg (013).’

Beeldbepalend en onderscheidend
De externe adviescommissie evenementen heeft alle subsidieaanvragen voor 2014 beoordeeld. In totaal is door 76 organisaties een bedrag van 1.300.000 euro aangevraagd. Het totale nog te verdelen subsidiebudget voor 2014 was 209.958 euro. Voor de beeldbepalende (met uitzondering van Roadburn) en een aantal onderscheidende evenementen was al bij collegebesluit van december 2012 besloten dat zij voor zowel 2013 als 2014 subsidie ontvangen. Dit geldt voor Festival Mudial (100.000 euro), Incubate (100.000 euro)en Ten Miles (50.000 euro) als beeldbepalende evenementen.

Het Gipsyfestival, Playgrounds Festival en Warandeloop hebben als onderscheidende evenementen bij collegebesluit in 2012 voor twee jaar subsidie ontvangen. Voor beide jaren ontvangt Gipsyfestival 35.000 euro, Playgrounds Festival 25.000 euro en de Warandeloop 35.000 euro.

Wethouder Erik de Ridder: “Ook dit jaar overstijgt de vraag het beschikbare budget ruimschoots. Een aantal evenementen zal teleurgesteld zijn omdat ze minder of zelfs niks hebben gekregen. Helaas is dat inherent bijhet maken van keuzes en de verdeling van schaarse middelen. Ik vind de toevoeging van Roadburn als beeldbepalend evenement een goede zet. Hoewel het een relatief klein evenement is, is Roadburn een van de belangrijkste evenementen ter wereld in dit genre, trekt het dus heel veel buitenlandse bezoekers en internationale media en levert dus een uitstekende bijdrage aan versterking van het imago van de stad. Ik denk dat we met al deze evenementen, en de evenementen die dit jaar zonder subsidie worden georganiseerd, een geweldig evenementenjaar 2014 gaan beleven!”

Imago
Vijf criteria staan centraal bij de weging van een subsidieaanvraag: positieve bijdrage aan het gewenste imago van de stad (verbinding, vernieuwing en daadkracht), spreiding over verschillende doelgroepen, spreiding over het kalenderjaar, spreiding over de locaties in de stad en een goede verhouding tussen gemeentelijke subsidie en andere inkomsten.

Onderscheidend
Voor 2014 krijgen de volgende vijf evenementen subsidie: Tilburg Moves 5.000 euro, Quality of Life 2014 10.000 euro, Meals on Wheels 7.500 euro, Dansweekend 10.000 euro en Kindergarten 10.000 euro.

Brede basis
Tot de categorie brede basis rekent het college Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (2.000 euro), Hap Stap Festival (5.000 euro), Intocht Sint Nicolaas (10.000 euro), Drijf In filmavonden (3.000 euro), Natuurmarkt (2.000 euro), Stedenband Tilburg Matagalpa (2.000 euro), stichting Straat: de Verbinding (3.000 euro), Winterparadijs Udenhout (5.000 euro), Openbaar carnaval Berkel Enschot (4.000 euro), Tilburg Zingt (10.000 euro), Tilburg in Dialoog (5.000 euro), TiLT (5.000 euro), Openbaar carnaval Tilburg (40.000 euro), Survival Run Udenhout (3.000 euro), Piushaven AHOI (2.500 euro), Openbaar carnaval Udenhout (4.000 euro), Cultuurnacht Tilburg (3.000 euro), Parkies (10.000 euro), Drakenboot Festival (2.500 euro), Maria in Tilburg (5.000 euro), SummerWise (10.000 euro), Festival van het Levenslied (20.000 euro), Knetters, feest met letters (5.000 euro) en MeiMarkt (7.500 euro).

Adviescommissie
Een externe adviescommissie heeft de gemeente Tilburg bijgestaan in de te maken keuzes. De commissie bestaat uit Florent Claassen (Claassen logistic services en solutions), Peter Kok (Bibliotheek Midden Brabant), Pieter Bon (Fontys Academy for Creative Industries), Greg Richards (Universiteit van Tilburg) en Paul Spapens
(Publicist, gespecialiseerd in immaterieel erfgoed).