Toename werkgelegenheid in Tilburg met 1250 banen

De werkgelegenheid in Tilburg is in 2009 ondanks de economische crisis toegenomen met 1.250 banen. Vooral de sectoren gezondheids- en welzijnzorg (650 banen), bouwnijverheid (450) en onderwijs (400) laten een flinke groei zien. Wel zijn flinke dalingen te zien in de industriële werkgelegenheid en in de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.

De toename van 1.250 banen betekent dat de doelstelling van 4.600 extra banen tussen 2006 en 2010 zoals geformuleerd in de nota 'Vooropgesteld: Tilburg Werkt!', al ruimschoots is gehaald. Er staan nu al 7.600 extra banen op de teller. De meetperiode loopt van april 2008 tot april 2009 en is uitgevoerd door het team Onderzoek en Informatie van de gemeente Tilburg.

Groeisectoren
Naast de genoemde groeisectoren scoren ook de branches overige dienstverlening, openbaar bestuur/overheidsdiensten/sociale verzekeringen (+300 banen), groot- en detailhandel/reparatie van auto's (+250 banen door veel nieuwe vestigingen van kleine bedrijven met 3-5 werknemers), financiële instellingen (+250 banen, met name bij twee grote financiële instellingen) en advisering/onderzoek/specialistische zakelijke dienstverlening goed. De gezondheids- & welzijnszorg, de industrie en handel & reparatie zijn de sectoren en het grootste aandeel in de werkgelegenheid hebben. Samen zijn deze sectoren goed voor bijna de helft van de werkgelegenheid. De gezondheids- & welzijnszorgsector is sinds 2004 de grootste werkgelegenheidsverschaffer in Tilburg.

Werkloosheid
In het kader van de economische crisis wordt naast de werkgelegenheid ook de werkloosheid aandachtig in de gaten gehouden. Wethouder Joost Möller (Economische Zaken, Werkgelegenheid): “Wij monitoren elke maand het aantal niet werkende werkzoekenden. In september waren 6.423 mensen op zoek naar werk. In augustus waren dit er nog 6.559. Het lijkt erop dat de groei van het aantal niet werkende werkzoekende zich heeft gestabiliseerd. Een positieve tendens, maar we blijven de ontwikkeling nauwlettend volgen.”

Meetmethode
Eens per jaar (in april) enquêteert het team Onderzoek en Informatie van de gemeente Tilburg schriftelijk een groot deel van alle bekende bedrijven en instellingen voor de laatste werkgelegenheidscijfers. Als bedrijven niet reageren worden ze nagebeld. Dit is een methodiek die landelijk voor alle Nederlandse gemeenten wordt uitgevoerd. De resultaten zijn ieder najaar beschikbaar. Dit heet het bedrijven- of vestigingenregister. Voor heel Nederland zijn de cijfers samengebracht in de zogenaamde LISA-database. Deze methodiek is de meest exacte, nauwkeurige en betrouwbare methode om werkgelegenheidscijfers te registreren en ook vastgelegd als werkmethode in de notitie “Tilburg Werkt.

Op zoek naar een baan? Klik hier voor de vacatures op Tilburg.com