Top 5 correcties Belastingdienst

ideaa bezocht de Belastingdienst en informeerde naar de Top 5 van veelgemaakte correcties bij belastingonderzoeken in het midden- en kleinbedrijf en bij ZZP-ers. Graag delen wij deze met u. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

1. 
Het ondernemerschap inkomstenbelasting en toepassing van de zelfstandigenaftrek worden niet geaccepteerd (zie de informatiebrief “Ondernemersfaciliteiten en het begrip onderneming volgens de fiscus” op onze site voor de voorwaarden waaraan voldaan moet worden).
2. 
De werkruimte in de woning wordt niet als aftrek geaccepteerd.
3. 
Auto. De auto wordt bijvoorbeeld vaak ten onrechte als privé aangemerkt of de kilometeradministratie voldoet niet.
4. 
De Kleine Ondernemersregeling wordt verkeerd toegepast. Vaak wordt vergeten het voordeel als winst uit onderneming aan te geven. Daarnaast worden vaak fouten gemaakt bij “omzet btw verlegd” en bij optie belaste verhuur o/g.
5. 
Aftrekbare kosten/omzetverantwoording. Wat betreft de omzet is vaak de kasadministratie een aandachtspunt. Op dit moment is de Belastingdienst om die reden bezig met een inventarisatie van Horeca kassystemen. Wat betreft de kosten worden vaak kosten als zakelijk verantwoord terwijl deze (gedeeltelijk) privé zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het telefoonabonnement thuis, kosten van kleding en persoonlijke verzorging en geldboeten.