Topnotch sprekers lichten troonrede toe in Theaters Tilburg

troonrede

Op Prinsjesdag, 19 september, gaan vooruitstrevende economen en ondernemers in op alle veranderingen waarmee het MKB te maken krijgt komend jaar. Topnotch sprekers als Frens Frijns, Lykle de Vries, hoogleraar Geert Duysters en trendwatcher Steef Bergakker geven antwoord op alle vragen met betrekking tot de Troonrede en de daarmee voortkomende veranderingen.  Dit jaar staat specifiek de vraag centraal wat ondernemers concreet kunnen doen om met veranderingen om te gaan.  

Frens Frijns (CEO Poppodium 013 & oprichter WOO HAH Festival), Lykle de Vries (Blockchain expert), Geert Duysters (hoogleraar ondernemerschap en innovatie) en Steef Bergakker (trendwatcher Robeco) gaan onder leiding van moderator Danny Mekić met elkaar en met het publiek in discussie. Cabaretier Thijs van de Meeberg (winnaar Leids Cabaret Festival 2015) neemt tijdens een intermezzo op ludieke wijze de Miljoenennota onder handen en rondt het symposium luchtig en met een lach af.

Hoe gaat de ondernemer om met veranderingen?

De hoofdvraag luidt: wat kan de ondernemer doen om met veranderingen om te gaan? Met alle ontwrichtende innovaties en veranderingen in de huidige samenleving is de onzekerheid voor ondernemers groot. Maar zijn we klaar voor de radicale veranderingen die ons te wachten staan? Kan de ondernemer omgaan met de introductie van blockchain en cryptocurrency? En hoe zijn de keuzes die de ondernemer maakt bepalend voor het behalen van succes of juist jammerlijk falen?

Topnotch sprekers

Geert Duysters focust zich op digitale disruptie, de ontregeling van de samenleving en de economie door technologische innovaties. Professor Duysters laat zien dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is en dat er grote verliezers en onverwachte winnaars te noteren zullen zijn.

Steef Bergakker spitst zich toe op meer dan alleen de oppervlakte van innovatie. Het bedrijfsmodel achter de toepassing van nieuwe technologieën is bepalend voor het succes van innovaties. Vanuit de expertise op dit gebied zal hij zich mengen in het debat.

Frens Frijns weet als vooruitstrevend ondernemer in de culturele sector als geen ander hoe om te gaan met de overheid en de regionale MKB. Frens zal zijn expertise op het gebied van ondernemen en samenwerken met de overheid delen met het publiek.

Lykle de Vries is expert op het gebied van misschien wel een van de meest disruptieve ontwikkelingen van de laatste jaren: blockchain. Hoe kan blockchain bestaan en hoe kunnen ondernemers er voordeel uit halen zullen vragen zijn die Lykle zal beantwoorden.

De dag wordt afgesloten met een gratis netwerkborrel, waar het publiek in gesprek kan gaan met de panelleden.

Meer info

De organisatie van Na de Troonrede is in handen van studentendispuut K.O.N.G.S.I. en de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Het symposium vindt plaats op 19 september om 14.00 uur in de Concertzaal van Theaters Tilburg. Toegang hiervoor is gratis.