logo

Tuberculoseonderzoek in Zorgcentrum Jozefzorg te Tilburg

Bij een vrouw uit Tilburg is eind maart open longtuberculose geconstateerd. Deze vrouw is werkzaam als verzorgende in zorgcentrum Jozefzorg. De vrouw kreeg direct een medicijnenkuur en is inmiddels niet meer besmettelijk. De GGD Hart voor Brabant startte bij haar familie, vrienden en werk een contactonderzoek

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring onderzoekt de GGD de personen die het meest intensief met de patiënte contact hebben gehad. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met de minder intensieve contacten, de tweede ring. De GGD bekijkt na elke stap of er meer mensen onderzocht moeten worden.

Besmettingen
Op dit moment zijn er 35 mensen in twee ronden onderzocht. Hieronder bevinden zich medewerkers en familieleden, die intensief met de medewerker contact hebben gehad. In totaal zijn er 2 personen besmet met de tuberculosebacterie. Zij hebben de ziekte TBC niet ontwikkeld en krijgen momenteel een medicijnenkuur van 6 maanden om te voorkomen dat de ziekte zich later alsnog ontwikkelt of blijven gedurende 2 jaar onder controle bij de GGD.

Vervolgonderzoek
Omdat de vrouw als verzorgende werkzaam is in het zorgcentrum en er in de eerste ring twee besmettingen zijn gevonden, start de GGD een vervolgonderzoek in bredere kring. Dit onderzoek vindt plaats bij 77 (ex)bewoners en 8 medewerkers, die met de vrouw contact hebben gehad tussen januari en maart 2009.

Wanneer?
Het vervolgonderzoek bij de collega’s bestaat uit een Mantoux-test, een prikje in de onderarm dat drie tot vijf dagen later wordt afgelezen bij de GGD. Zij ontvangen hiervoor een schriftelijke oproep.
De bewoners worden onderzocht door middel van een röntgenfoto van de longen. Het röntgenonderzoek vindt plaats op 10 augustus bij het Zorgcentrum in de röntgenbus van de GGD.
De röntgenfoto’s worden later door de TBC arts gelezen. Eind augustus worden de resultaten van dit onderzoek bekendgemaakt.

Tuberculose
Tuberculose is een infectieziekte. De bacterie is overdraagbaar als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en een ander persoon de bacterie inademt. De kans is dan 10% dat deze persoon de ziekte tuberculose ontwikkelt. Een medicijnbehandeling kan dit voorkomen. Tuberculose is tegenwoordig goed te behandelen.