Twee studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten winnen ieder 10.000 euro

Jorg van den Kieboom, student aan de Academie voor Theater en Nienke Lohuis, student aan de Rockacademie zijn de winnaars van Jacques de Leeuw Prijs 2014. Jaarlijks ontvangen de twee meest getalenteerde studenten van een uitvoerende opleiding en docentenopleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) deze prijs waar een geldbedrag aan gekoppeld is van 10.000 euro. De prijs is bedoeld als stimulans en steun in de rug voor verdere studie of om te investeren in de beginnende carrière.
 

De prijswinnaars namen woensdag 2 juli de prijs in ontvangst uit handen van de heer Jacques de Leeuw in de Schouwburg van Theaters Tilburg. Een deskundige jury onder voorzitterschap van Aad van Nieuwkerk bepaalde de winnaars.
 
Winnaar categorie docerend: Jorg van den Kieboom
De drie pijlers waarop de jury haar beoordeling staaft in de categorie ‘docerend’ zijn de artistieke, de visionaire en de docerende eigenschappen van de genomineerden.
Jorg van den Kieboom heeft geen hoogdravende visionaire denkbeelden maar weet wel te betoveren. Kennisoverdracht en laten beleven – theorie en gevoel… moeiteloos laat hij deze zaken samensmelten. Een kunstvakdocent die uit het niets iets kan maken. Hij kijkt, hij luistert, hij analyseert en daarna creëert hij een droomwereld. Een sprookje. Antoine de Saint-Exupéry verwoordt dit heel passend: ‘De perfectie is bereikt, niet wanneer er niets meer aan toe te voegen valt, maar wanneer er niets meer weg te halen valt.’ Jorg is een regisseur die weet hoe je een idee kunt uitkleden zonder dat het aan betekenis inboet met als credo:. droom verder, wees nieuwsgierig, vertel een verhaal, verbeeld.
 
Winnaar categorie uitvoerend: Nienke Lohuis
De jury heeft in de categorie ‘uitvoerend’ de genomineerden beoordeeld op de belangrijkste competenties uit het kunstenaars vak: professionaliteit, ambachtelijkheid, originaliteit, drive, groeipotentie en visionaire kwaliteiten.
Nienke Lohuis is een kunstenaar in wie al deze aspecten op een natuurlijke en meer dan overtuigende manier samenkomen. Ze blijft heel dicht bij zichzelf en bereikt daardoor een groot publiek. Haar bijna doorschijnende voorkomen lijkt een bewuste keuze die ze heel slim weet uit te bouwen, ze gebruikt haar eigen kwetsbaarheid als rijke inspiratiebron voor haar overtuigende performance. Ze heeft in haar kunstdiscipline een perfect passend eigen segment en eigen stemgeluid gevonden. Met haar band ‘inlakech’ slaat ze een eigen toon aan met een mix van stijlen en weet dat daar een groeiende interesse voor is in de hedendaagse muziekwereld, hoe hard en zakelijk die ook kan zijn. Ze is onconventioneel in haar performance en presenteert een totaalconcert. Dit alles maakt haar volgens de jury een grote aanwinst voor de popmuziek.
 
Dertien jaar Jacques de Leeuw Prijs
Al voor het dertiende jaar stimuleert en steunt Stichting Jacques de Leeuw afstudeerders van FHK. Met de prijs wil Stichting Jacques de Leeuw (onderdeel van uitgeverij Audax) jonge talentvolle kunstenaars de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen. Ook is het een manier om ambities te stimuleren bij studenten van de verschillende kunstenopleidingen. Bovendien willen Stichting Jacques de Leeuw en FHK zo een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Tilburg.
 
Genomineerden
Naast de winnaars waren de volgende studenten genomineerd:
Docerende richting: Linda Groenewegen (Academie voor Danseducatie), Robin Gerris (Academie voor Beeldende Vorming), Liz Silverenberg (Academie voor Muziekeducatie)
Uitvoerende richting: Lieke Daniëls (Conservatorium), Josse Vessies (Dance Academy), Anne Smeets (Academy for Art, Communication and Design), Mélusine Lavinet Drouet (Academy for Circus and Performance Art), Terence van der Loo (Academie voor Muziek- en Musical Theater).
 
Samenstelling jury
Naast Aad van Nieuwkerk bestaat de jury van de Jacques de Leeuw Prijs 2014 uit de volgende deskundigen: Boyke Brand, Willem Brekelmans, Leonie Clement, Annette Embrechts, Saskia van Gool, Florence Husen en Jos Wilbrink.
 
Meer informatie
Kijk op www.fontys.nl/jacquesdeleeuwprijs voor meer informatie over de Jacques de Leeuw Prijs.