Uitbreiding en renovatie station Tilburg van start

Betrokken partijen ondertekenen overeenkomsten en onthullen bouwbord

Station Tilburg wordt verbouwd om meer ruimte te maken voor het groeiend aantal reizigers. Dat zijn ProRail, NS en de gemeente Tilburg overeengekomen. Met financiële steun van de provincie Noord-Brabant komt er ook meer ruimte voor de fiets. Het project ging vandaag feestelijk van start met het ondertekenen van de overeenkomsten en het onthullen van een bouwbord.

Verbouwing station
Station Tilburg telt nu dagelijks 30.000 reizigers. Dat zijn er in 2020 ruim 40.000. Om de toegankelijkheid en doorstroming te verbeteren, krijgt het station een nieuwe, bijna 42 meter (inclusief winkelruimte) brede, onderdoorgang. Deze gaat onder het hele station door en vormt straks ook een belangrijke verbinding tussen de binnenstad aan de zuidzijde van het station en het nog te ontwikkelen gebied Spoorzone aan de noordkant. Deze onderdoorgang wordt voor de reizigers aantrekkelijk gemaakt met diverse winkels en voorzieningen. Ook komen er opgangen naar alle perrons met liften en roltrappen. Op die manier kunnen ook mensen die slecht ter been zijn straks zelfstandig met de trein reizen.

Onderdoorgang Willem II
Iets ten oosten van het station komt er ook een onderdoorgang onder het spoor voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Willem II straat. Tilburg wordt hiermee beter bereikbaar, het station toegankelijker en reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker.

Wethouder Spoorzone Marieke Moorman kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar het resultaat van de renovatie en de aanpassingen: “Het vernieuwde station is belangrijk als entree voor de stad. Het optimaliseert bovendien de verbinding tussen de Spoorzone en de binnenstad. Dat is aantrekkelijk voor veel groepen gebruikers: reizigers, bezoekers van het centrum en niet te vergeten de bewoners van de stad. Op deze manier gaat de Spoorzone leven en wordt zichtbaar wat er allemaal mogelijk is in dit gebied”.

Regiodirecteur Ine Frings van ProRail: “Omdat het treinverkeer is toegenomen, zijn bestaande stations in het zuiden uit hun jasje gegroeid. Daarom komt nu in Breda, Eindhoven en Tilburg meer ruimte en comfort voor reizigers, om de groei van het treinverkeer nu en in de toekomst te faciliteren. Een belangrijke en waardevolle
ontwikkeling voor de regio”

Directeur Ontwikkelbedrijf Paul Rutte van NS: “De komst van de nieuwe reizigerspassage zorgt voor een goede toegankelijkheid van het station. Om de doorgang te optimaliseren voor reizigers verplaatsen we voorzieningen en winkels naar de nieuwe passages en voegen we nieuwe formules toe. De herbestemmingsplannen voor Spoorzone 013 aan de noordkant zorgen voor een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het stationsgebied van Tilburg.”

Tijdelijke en definitieve fietsenstalling
Om de verbouwing mogelijk te maken wordt een tijdelijke bewaakte en onbewaakte fietsenstalling aangebracht op het postperron. De uiteindelijke plek voor de bewaakte fietsenstalling voor 2000 fietsen is onder het postperron, de onbewaakte stalling met 2700 fietsplekken blijft ook na de renovatie en uitbreiding van het station op het postperron. De betrokken partijen hebben de ambitie om in de toekomst ook aan de noordzijde van het station nog een onbetaalde fietsenstalling te realiseren.

Aanleg infrastructuur
Voorafgaand aan de verbouwing van het station start de gemeente in maart 2013 met de werkzaamheden voor de aanleg van het westelijke deel van de Burgemeester Brokxlaan, de herinrichting van de Gasthuisring en Hart van Brabantlaan en de aanpassing van de kruising Jan Heijnstraat / Sint Ceciliastraat. Ook wordt de onderdoorgang van het spoor aan het NS-plein verdiept. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2014.

ProRail zal samen met een nog te selecteren aannemer de verbouwing van het station uitvoeren. De eerste werkzaamheden hiervoor zullen naar verwachting derde kwartaal 2013 plaatsvinden en duren tot 2016.