Uitbreiding milieuzone tot ringbanen

Het college van de gemeente Tilburg wil de milieuzone per 1 januari 2010 uitbreiden tot de ringbanen. Het doel is betere luchtkwaliteit in de stad.
 
In de milieuzone mogen alleen 'schone' vrachtwagens komen. Nieuwe vrachtwagens vervuilen de lucht twintig keer minder dan oude vrachtwagens. De uitbreiding van de milieuzone heeft een direct effect op de gezondheid van bewoners en vooral van bewoners langs drukke wegen. Milieuwethouder Marieke Moorman legt uit: “Door de uitbreiding neemt het aantal bewoners dat van de effecten van de milieuzone profiteert enorm toe. Alleen al in het uitbreidingsgebeid wonen zo'n 60.000 mensen, in de huidige zone ongeveer 6.000. Het effect van een milieuzone straalt ook sterk uit naar buiten. Op de ringbanen, toevoerwegen en  daarbuiten betekent dit ook een verbetering van de luchtkwaliteit. Op de ringbanen zelf is een milieuzone nog niet mogelijk omdat doorgaand verkeer hier Tilburg nog moet kunnen passeren. Uitbreiding van de milieuzone is een doelmatige, misschien wel laatste, grote luchtkwaliteitsmaatregel. De landelijke evaluatie van milieuzones komt tot dezelfde conclusie.”

Bedrijfsleven
De gemeente heeft overleg gevoerd met het lokale bedrijfsleven en met landelijke brancheorganisaties over de zone en over verbetering van de bevoorrading van de stad. Het motto is 'Vrachtauto's snel de stad in en snel er uit'.
Het bedrijfsleven vindt dat de inspanningen van ondernemers niet opwegen tegen het effect op de luchtkwaliteit van de Milieuzone. Voor met name kleine ondernemers kan een vergroting van de Milieuzone een zware belasting betekenen. Het college heeft dit zwaar mee laten wegen in haar besluitvorming. Ondernemers die niet in staat zijn om aan de toelatingseisen voor de Milieuzone te voldoen kunnen ook in 2010 een beroep doen op de hardheidsclausule om in aanmerking te komen voor een tijdelijke ontheffing.

Marieke Moorman, wethouder Milieu: “Bij de introductie van de Milieuzone in 2007 is al met de brancheorganisaties afgesproken om de Milieuzone tot aan de ringbanen te laten lopen. Om tegemoet te komen aan de belangen van ondernemers en transporteurs, is gekozen voor een uitvoering in twee fases. Fase 1 is succesvol verlopen. Nu is het tijd voor fase 2. Ondernemers en transporteurs die aanpassingen moeten doen aan hun wagenpark, weten al enkele jaren dat dit er aan komt. Zij worden nogmaals actief benaderd met alle noodzakelijke informatie.”

Toelatingseisen
Op 1 januari 2010 worden ook de toelatingseisen van de milieuzones landelijk aangescherpt. Vanaf dat moment zijn alleen vrachtauto's met Euro 4 of schoner of met Euro 3 met roetfilter en jonger dan acht jaar nog welkom in de zone. Overigens mogen dealers vanaf 1 oktober 2009 alleen nog Euro 5 vrachtauto´s nieuw verkopen.

Luchtkwaliteitsplan
Het luchtkwaliteitsplan ‘Tilburg klaart de lucht’ bevat verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals schone bussen, doorstromingsmaatregelen, milieuzonering en een schoon gemeentelijk wagenpark. Sinds 1 september 2007 heeft Tilburg een milieuzone in het centrum en op de Hart van Brabantlaan (fase 1). Met uitbreiding tot de ringbanen (fase 2) wordt het beoogde effect van de milieuzone voor de luchtkwaliteit in Tilburg voor een groot deel bereikt. Verder voldoen de bussen in Tilburg sinds januari 2008 aan de schoonste norm (EEV). Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat de doorstroming optimaal is. Tilburg heeft niet voor niets de titel `Verkeerslichtenstad 2008' gekregen. Als de Noordwesttangent klaar is, blijft de doorstroming mede dankzij de groene golf ook na 2010 goed. De gemeente, brandweer, het BAT en de Diamantgroep hebben een groot deel van het wagenpark vervangen door voertuigen die rijden op aardgas of die zijn voorzien van roetfilters.