Unieke fusie Kompaan en De Bocht

Per 1 januari fuseren Kompaan, organisatie voor jeugdhulpverlening en De Bocht, organisatie voor vrouwenopvang. Dit is de eerste gelijkwaardige fusie in Nederland tussen organisaties uit jeugdhulpverlening en vrouwenopvang.  De nieuwe organisatie krijgt de naam ‘Kompaan en De Bocht’ en heeft ongeveer 600 medewerkers in dienst. De fusie maakt de mogelijkheden om snel alle gewenste hulp aan cliënten te bieden op termijn groter.

Zowel de Bocht als Kompaan werken vanuit een gezinsbenadering. Kompaan richt zich op het gezin vanuit de ontwikkelingsproblematiek van het kind. De aanleiding voor hulpverlening van De Bocht is vaak de problematiek van de moeder. De gefuseerde organisatie zal zich verder specialiseren in hulpverlening aan het hele gezin.

De hulpverlening blijft voorlopig nog plaatsvinden vanuit de huidige locaties van Kompaan en De Bocht. Per 1 januari gaan alleen ondersteunende functies compleet geïntegreerd werken. In de loop van het jaar wordt bekeken hoe de activiteiten op het gebied van ambulante jeugdzorg op elkaar afgestemd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Het bij elkaar brengen van deze kennis en activiteiten geeft meerwaarde in kennis en behandelmogelijkheden.

Verder zal de dagbehandeling bij Kompaan een uitstekende aanvulling bieden voor de hulp aan de kinderen die bij De Bocht verblijven. De Bocht brengt een groot bereik onder allochtonen in. Verder heeft de Bocht heeft veel ervaring met tienermoeders. In de jeugdzorg houdt het traditioneel op als een adolescent moeder wordt. Ook hier is synergie te behalen.

Kompaan en De Bocht zien op de langere termijn mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling. Dit als gevolg van de bundeling van kennis en financiën. Ook is de nieuwe organisatie aantrekkelijker als werkgever. Er zijn immers meer mogelijkheden tot kennisverbreding en groei. Dit is een belangrijk voordeel omdat het steeds moeilijker wordt om personeel te vinden voor de zorg- en welzijnssector.