Uw kind op het internet

Internet is voor kinderen dé plek om op ontdekkingstocht te gaan. Games zijn erg populair. Daarnaast zijn er talloze mogelijkheden om via internet te kletsen (‘chatten’) met vriendjes. Internet kan heel leerzaam zijn, maar hou een oogje in het zeil.

• Praat over internet
Plaats de computer op een centrale plaats in huis. Vraag regelmatig wat uw kind doet en meemaakt op internet, praat er samen over. Vertel ook over uw eigen ervaringen.

• Leer uw kind de gedragsregels op het internet
Blijf bij het e-mailen en chatten altijd vriendelijk, eerlijk en beleefd. Scheld niet (terug) als iemand vervelend doet.

• Privacy
Leer uw kind zorgvuldig met privacy om te gaan. Laat uw kind nooit zonder uw toestemming adresgegevens of een bankrekeningnummer doorgeven.

• Surf samen met uw kind
Ga regelmatig samen achter de computer zitten. Blijf geïnteresseerd in het surfgedrag van uw kind en praat over de minder leuke kanten van internet. Informeer uw kind over vervelende websites. U kunt er ook voor kiezen om een filter te installeren.

• Maak gebruik van educatief kinderinternet ‘De surfsleutel’
Dit is een beveiligde afgeschermde internetomgeving voor kinderen op basisschoolleeftijd. Op www.surfsleutel.nl kunnen ze surfen op gecontroleerde websites met informatie en spelletjes.

• Onthoud dat mensen online anders kunnen overkomen
Mensen kunnen zich online, bijvoorbeeld in chatboxen, anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Het kan voorkomen dat deze personen uw kind benaderen met seksueel getinte berichten. Leer uw kind om niet te reageren op berichten van onbekenden. Krijgt uw kind een pesterig, seksueel getint of bedreigend bericht? Meld dit dan aan uw provider.

• Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik
Kinderen kunnen zich helemaal verliezen in iets wat ze leuk vinden, bijvoorbeeld een computerspel. Daardoor vergeten ze hun huiswerk en schiet het buitenspelen er bij in. Een kind dat te veel achter de computer zit, ontwikkelt te weinig belangstelling voor andere activiteiten. Het kind beweegt dan bijvoorbeeld onvoldoende en dat werkt overgewicht in de hand. Beperk tv-kijken en computeren tot twee uur per dag. Maak hierover afspraken met uw kind.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en tips over veilig internetgebruik op www.surfsafe.nl

U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Publieksinformatie & Documentatie van de GGD Hart voor Brabant, via tel. 013-464 33 11, per mail:

centrumpend@ggdhvb.nl

.