Veiligheid in Tilburg verbetert iets

Oerle, Jeruzalem, Broekhoven en Groenewoud scoren goed

De veiligheid in Tilburg is in de afgelopen 2 jaar iets verbeterd. Van een rapportcijfer 6,43 in 2005 naar 6,52 nu. Dat blijkt uit de veiligheidsindex 2009. De wijk Oerle is ten opzichte van 2007 het sterkst verbeterd, gevolgd door Jeruzalem, Broekhoven en Groenewoud. De wijken Stokhasselt, het Wandelbos (Kruidenbuurt), Zorgvlied en Hoogvenne scoren juist minder. Op het gebied van diefstal en inbraak en verloedering is over de hele stad een verbetering te zien. Tilburgers geven echter wel aan zich iets vaker dan in 2007 onveilig te voelen in de eigen buurt.

De veiligheidsindex bestaat uit gegevens van politie en gemeente van 2008 aangevuld met het tweejaarlijks burgeronderzoek. Ruim 6500 mensen hebben een vragenlijst over hun veiligheidgevoel ingevuld. Burgemeester Ivo Opstelten: “Het is een verbetering, maar geen reden tot juichen. Door nog harder te werken aan de ingezette integrale veiligheidsaanpak moeten betere resultaten mogelijk zijn. Daar hoort ook een duidelijke visie bij over de aanpak per gebied, zodat we helder op het netvlies hebben waar welke aanpak nodig is. Veiligheid is een onderwerp wat bij alle dossiers thuis hoort en ik span me in om het daar te krijgen en te houden.”

Vijf urgentiegebieden
Van de acht urgentiegebieden die in 2007 zijn aangewezen, zijn de wijken Jeruzalem, Broekhoven en Groenewoud verbeterd. Zij scoren nu voldoende. Daarom zijn zij in 2009 niet nogmaals als urgentiegebied aangewezen. Het college heeft daarom nu voor 2010 en 2011 vijf urgentiegebieden benoemd. Het Wandelbos, Stokhasselt, Besterd, Centrum en Trouwlaan/Uitvindersbuurt. De laatste drie wijken zijn weliswaar stabiel gebleven ten opzichte van 2007 maar het moet wel beter. Daarom is besloten om de status van urgentiegebied voort te zetten. De veiligheid in Stokhasselt scoort nog steeds onvoldoende. Bewoners van Stokhasselt geven met name aan vaker het slachtoffer te zijn geworden van vernieling, bedreiging en van inbraak of diefstal van auto's.

De Kruidenbuurt in de wijk Het Wandelbos krijgt onverminderd extra aandacht omdat daar nog steeds meer dan gemiddeld overlast wordt ervaren. De wijk verbetert weliswaar, maar het college blijft van mening dat ze als urgentiegebied aangemerkt moet blijven. Voor alle urgentiegebieden worden wijkveiligheidsplannen gemaakt. Hierin staan extra activiteiten om de wijken veiliger te maken.