Vermogensetikettering, eerst denken dan doen…

Eerst denken dan doen, leerden we dat vroeger al niet op school? Hopelijk heeft u als ondernemer bij die les op zitten letten, want ook bij het opzetten van uw administratie komt deze les vaak van pas.

Wat is het geval? Een chirurg besloot in 1995 een appartement tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen met als motivatie dat hij het appartement puur uit zakelijke overweging had aangeschaft. Dit vanwege het feit dat hij in verband met nacht- en weekenddiensten verplicht was binnen een bepaalde afstand te wonen van de ziekenhuizen waar hij zijn praktijk uitoefende. In 2006 staakte hij zijn praktijk en, wat vervelend, verkocht hij zijn appartement met winst. De chirurg dacht dit kunnen herstellen door een beroep te doen op de foutenleer en stelde dat het appartement vanaf het begin tot het privévermogen had behoord. De winst behaalt bij verkoop zou hierdoor onbelast blijven (privévermogen). In een recente uitspraak door de Hoge Raad werd deze chirurgische ingreep echter als niet geslaagd gekwalificeerd.

Voor sommige investeringen bestaat de mogelijkheid een keuze te maken deze te rekenen tot het privé- dan wel het ondernemingsvermogen. Met een chique woord noemen we dat vermogensetikettering. Op grond van de argumentatie was het redelijk het appartement in 1995 als ondernemingsvermogen te bestempelen. En deze gemaakte keuze was, hoe jammer voor de chirurg, niet te herstellen door een beroep te doen op de foutenleer. Eerst denken dan doen dus!