Versoepeling van de corona-maatregelen voor Brabantse verloskundigen

verloskundigen

De Brabantse verloskundigen en ziekenhuizen streven ernaar om partners op korte termijn weer aanwezig te laten zijn tijdens de 20-weken echo. De eerstelijns echocentra en echoafdelingen van ziekenhuizen zullen met zwangeren communiceren per wanneer dit weer mogelijk is. Partners kunnen echter nog niet bij elk consult en bij elke echo aanwezig zijn. Ook is er nog geen extra persoon toegestaan bij bevallingen in het ziekenhuis.

Op 7 mei verscheen een bericht van de KNOV en NVOG over versoepeling van de maatregelen in de verloskunde. Er werd aangekondigd dat, vanaf 11 mei, partners bij consulten en echo’s weer aanwezig mogen zijn en dat er een extra persoon (naast de partner) bij de bevalling aanwezig mag zijn.

Beide beroepsverenigingen benadrukken dat deze verruimingen afhankelijk zijn van de lokale situatie en niet overal meteen mogelijk zijn.

Brandhaard

In Brabant zijn deze versoepelingen nog niet volledig mogelijk. Dit heeft meerdere redenen. Brabant is de brandhaard van de corona-crisis. We doen er alles aan om verspreiding van het virus en een tweede golf van besmettingen te voorkomen. Daarnaast zijn er veel patiënten waar van de afspraken verzet zijn vanwege de corona-crisis, komen langzamerhand weer op de planning. Dit legt een grote druk op de wachtkamers van de gynaecologische poliklinieken waar de 1,5 meter afstandsregel in acht genomen moet worden.

De verloskunde in Brabant kan de aangekondigde versoepelingen in volle omvang niet bieden. We betreuren dit enorm. Zwangerschap en bevalling zijn emotionele gebeurtenissen. Zorgverleners begrijpen dat partners hier direct bij betrokken willen zijn en ook zij willen graag zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. Dit geldt voor de ziekenhuizen en verloskundige samenwerkingsverbanden in Brabant en rondom het St. Jans Gasthuis in Weert (Limburg).

De besluiten omtrent versoepeling van de Corona-maatregelen voor de verloskunde worden in overleg met het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ Brabant) genomen en worden continu herzien. Verloskundigen en gynaecologen zullen zwangeren voorafgaande aan een afspraak informeren over de geldende maatregelen. Actuele informatie is ook te vinden op de websites van verloskundige praktijken en ziekenhuizen.