Nieuws

diagnostiek brabant
Let op! Dit artikel is al 620 dagen oud en wellicht niet meer relevant

VGZ: Diagnostiek Brabant definitief regievoerder integrale diagnostiek

Zorgverzekeraar VGZ heeft op 7 november jl. definitief Diagnostiek Brabant (DB) aangewezen als regievoerder voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg vanaf 2020 in de GHOR-regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek omvat bloedonderzoek en onderzoek van ander lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld weefsel of urine.

Foto: Facebook Diagnostiek Brabant

DB is uiteraard blij met deze keuze en waardering door de zorgverzekeraar, evenals onze samenwerkingspartners: Amphia Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz en – uiteraard – het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

DB is vanaf 1 januari 2020 voorkeursleverancier van VGZ voor de eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg in de regio van het ETZ. De huidige dienstverlening vanuit DB en vanuit de trombosedienst Midden-Brabant worden op dezelfde wijze gecontinueerd in 2020. Dat betekent nog steeds betrouwbare diagnostiek in de buurt.

Integrale diagnostiek

DB is een stichting voor de eerstelijn (www.diagnostiekbrabant.nl) en werkt samen met de laboratoria van het ziekenhuis. Deze werkwijze stimuleert schaalvergroting en samenwerking over de disciplines heen. DB verzorgt de bloedafname voor huisarts, verloskundige, trombosedienst én specialist van het ETZ, waardoor een patiënt voor meerdere aanvragers op hetzelfde moment terecht kan voor de bloedafname op één van de prikposten in de buurt. De informatievoorziening van DB is erop gericht om de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis/specialist te vergemakkelijken. Zo is een uitslag van een bloedafname aangevraagd door een huisarts, ook direct beschikbaar voor de specialist indien nodig voor een vervolgbehandeling of spoedsituatie. Ook voorkomen we hierdoor dat, wanneer een patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis, deze patiënt twee keer bloed moet laten prikken.

Duurzame diagnostiek

De eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek is op regionaal niveau georganiseerd door de samenwerking met het ziekenhuis. DB maakt in de regio’s Tilburg en Waalwijk gebruik van de bestaande infrastructuur van het ETZ. Een aanpak waarbij in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek. Door de samenwerking met het ziekenhuis kan DB op langere termijn dezelfde service en dienstverlening handhaven.

De huidige werkwijze van DB in samenwerking met het ETZ sluit daarmee goed aan bij het streven naar zinnige en zuinige, patiëntvriendelijke zorg in de eerstelijnsdiagnostiek en DB is verheugd dat dit door VGZ wordt gehonoreerd middels de gunning.

Reageer op dit bericht