Vier grote theaters in Brabant bundelen krachten

De vier grote Brabantse theaterpodia, Parktheater Eindhoven, Chassé Theater Breda, Theater aan de Parade ’s-Hertogenbosch en Theaters Tilburg hebben het voortouw genomen tot samenwerking op het gebied van marketing en kennisuitwisseling. De samenwerking wordt ondersteund door BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur).

Brabant kent een grote hoeveelheid grote en kleinere theaters die op korte reisafstand van elkaar liggen. In plaats van elkaar als concurrenten te zien, bundelen theaters hun krachten om onderzoek te doen naar publieksgroepen, kennis uit te wisselen en gezamenlijke marketingcampagnes op te zetten. De vier grote Brabantse theaters hebben daarin het voortouw genomen en de bedoeling is dat kleinere theaters kunnen aanhaken en de kennis gedeeld wordt.

Concrete stappen die tot nu toe zijn genomen zijn onder andere het gezamenlijk laten uitvoeren van een data-analyse en het opzetten van de campagne samenmeerbeleven.nl, gericht op de potentiële theaterbezoeker. In plaats van uit te gaan van het grote aanbod in de theaters, wordt uitgegaan van motieven om het theater te bezoeken. Uit de diverse motieven die mensen hebben om naar een theater te gaan, blijkt samen dingen beleven een van de belangrijkste. Samen met hun partner, samen met de (klein)kinderen of samen met vrienden. Om het de bezoeker makkelijker te maken, wordt een selectie uit het volledige theateraanbod gemaakt per motief. De site www.samenmeerbeleven.nl is inmiddels gelanceerd.