Vijf onderzoekers Tilburg University ontvangen Veni-subsidies

Vijf veelbelovende onderzoekers van Tilburg University kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij Veni-subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen, beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleren NWO en het ministerie van OCW nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni biedt onderzoekers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens een onderzoeksperiode van drie jaar. Veni maakt onderdeel uit van NWO’s Vernieuwingsimpuls; Veni, Vidi en Vici, gericht op de verschillende carrièrefasen van wetenschappers. Er dienden 1086 onderzoekers een aanvraag in en 152 van hen ontvangen een Veni. Dat komt neer op een toekenningspercentage van 14%.

De Tilburgse Veni- onderzoekers en hun projecten zijn de volgende.

De gevolgen van tijdsinconsistentie op investerings-, spaar en handelsgedrag
Dr. Sebastian Ebert, Tilburg School of Economics and Management
Sebastian Ebert onderzoekt de invloed van inconsistenties in de factor tijd op investeer, spaar- en handelsgedrag van individuen. De resultaten zullen toepasbaar zijn in de ontwikkeling van instituties die de negatieve effecten kunnen verzachten van belangrijke investeringsbeslissingen zoals sparen voor het pensioen, in richtlijnen ter bescherming van individuele investeerders, en in de regulering van de dienstverlening van banken.

Yoga, bingo en gebed in stadsvernieuwing
Dr. Linda van de Kamp, Tilburg School of Humanities
Door middel van antropologisch veldwerk in Amsterdam-Noord onderzoekt Van de Kamp hoe de interactie tussen verschillende groepen mensen stadsvernieuwing beïnvloedt. Ze analyseert de dynamiek tussen oude en nieuwe bewoners, ondernemers, kunstenaars, welzijnswerkers, religieuze groeperingen, woningcorporaties en de overheid in hun omgang met industrieel erfgoed, collectieve rituelen en media en communicatie technologieën.

Terug naar de typemachine? Informationele zelfbeschikking in het tijdperk van staatstoezicht
Dr. Eleni Kosta, Tilburg Law School
Dit project onderzoekt hoe binnen de Europese Unie persoonsgegevens van individuen beschermd kunnen worden nu blijkt dat overheden zich massaal toegang verschaffen tot data van bedrijven als Facebook en Google, zonder dat burgers daar toestemming voor geven. Kosta zal voorstellen doen voor aanpassing van de wetgeving om de burger beter te beschermen en voor verbetering van de transparantie van bedrijven over persoonsgegevens.

Nieuwe technieken voor analyse registerdata
Dr. Daniel Oberski, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Big data uit overheidsadministraties bieden een enorme potentie voor de sociale wetenschappen. We hebben echter aanwijzingen dat registerdata vaak fouten bevatten, terwijl de omvang van die meetfouten en de gevolgen ervan voor statistische analyses nog onbekend zijn. Oberski ontwikkelt daarom statistische methodes om registerfouten te schatten en ervoor te corrigeren.

Symbol or substance?Naar een systematische toepassing van strafbaarstellingscriteria in EU wetgeving
Dr. mr. Jannemieke Ouwerkerk, Tilburg Law School
De Europese Unie kan aan de lidstaten voorschrijven dat zij bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar stellen. Dit project onderzoekt op welke gronden (zgn. ‘criteria voor strafbaarstelling’) de Europese Unie hiertoe kan overgaan. Ook wordt een instrument ontwikkeld om een systematische toepassing van deze criteria te vergemakkelijken en te realiseren.