Vijf Tilburgse culturele initiatieven ontvangen provinciale impulsgelden

Vijf Tilburgse initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de tweede ronde van dit jaar werden de aanvragen van onder andere Body of Art/Annemijn Rijk, Stichting Paradox Jazz Orchestra en Murf/Murw Festival gehonoreerd. In totaal ontvangen de vijf projecten bijna € 250.000,-. Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

De vijf gehonoreerde projecten in Tilburg zijn:

Murf/Murw Festival

Murf/Murw, een collectief bestaande uit makers van verschillende disciplines, zet zich in voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van experimentele cultuur. Op het jaarlijks terugkerende Murf/Murw Festival wordt podium geboden aan experimentele muziek, film, beeldende kunst, theater en dans. Makers worden uitgenodigd om voor het festival nieuw werk te maken of bestaand werk in een nieuwe context te presenteren. Ook worden zij aangemoedigd om samenwerkingen aan te gaan met makers van andere disciplines. Met de impulsbijdrage beoogt Murf/Murw de organisatie van het festival te professionaliseren, het publieksbereik te vergroten en de positionering te versterken.

Foundation for Circular Arts

Foundation for Circular Arts is ontstaan vanuit een eerder gehonoreerde impulsgeldenaanvraag van metalband Autarkh, onder leiding van Michel Nienhuis. Met de impulsbijdrage heeft Michel in 2020 en 2021 de afsplitsing van Autarkh band naar het nieuwe elektroakoestisch Autarkh III gerealiseerd. Hierbij gebruikte hij een artistiek circulaire benadering: het herinterpreteren van materiaal door terug te grijpen op klanken, ideeën en vormen die al gemaakt zijn. De groep wist zich op die manier in een nieuwe markt te positioneren. Nu wil Michel met de Foundation for Circular Arts die circulaire benadering inzetten om verbindingen in het Brabantse culturele veld aan te brengen. Foundation for Circular Arts ontvangt een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma om de komende twee jaar een stevige basis onder de stichting te leggen, verder onderzoek te doen naar circulariteit, producties te ontwikkelen en kennis te delen.

Body of Art/Annemijn Rijk

Annemijn Rijk maakt met Body of Art voorstellingen en installaties op het snijvlak van dans, installatie, film, performance en beeldende kunst. Met haar artistieke werk maakt ze maatschappelijke thema’s invoelbaar. Haar kennis en werk heeft Annemijn Rijk de afgelopen tijd niet alleen in de cultuursector, maar ook in andere domeinen kunnen delen. Deze ontwikkeling wil ze graag voortzetten door met een bijdrage uit de impulsgelden haar artistieke onderzoek te verdiepen, de organisatie te verstevigen en nieuwe verbindingen te leggen met instellingen in andere domeinen.

Schouwburg Concertzaal Tilburg

Schouwburg Concertzaal Tilburg gaat in samenwerking met een kwartiermaker, belanghebbenden en gebruikers invulling geven aan een activiteitenprogramma voor het Stadsforum, een nieuw groot plein in Tilburg. Dit wordt gedaan door middel van placemaking: een methode waarmee burgerparticipatie wordt gestimuleerd om de leefomgeving te verbeteren. Om het plein – voordat het wordt opgeleverd in 2024 – betekenis te geven worden verschillende activiteiten vanuit het publieksprogramma gerealiseerd. Voor twee onderdelen ontvangt Schouwburg Concertzaal Tilburg een impulsbijdrage: de selectie en plaatsing van dertien creatieve installaties en een cursus voor belanghebbenden over het activeren van de publieke ruimte via kunst en cultuur.

Paradox Jazz Orchestra

Paradox Jazz Orchestra, het in 2019 opgerichte Tilburgse jazzorkest, speelt sinds 2020 succesvolle concerten. Tijdens deze concerten, maar ook in de albums die het orkest uitbrengt, wordt telkens een thema uitgelicht. Zo staat iedere keer een orkest, arrangeur of componist centraal. De ambitie van het orkest en dirigent Jaspers Staps is om de bigbandcultuur levend te houden. Om deze ambitie verder vorm te geven, het publiek te verbreden, de financieringsmix te versterken en een meester-gezelprogramma op te zetten, ontvangt Paradox Jazz Orchestra een bijdrage uit de impulsgelden. Op dit moment heeft Paradox Jazz Orchestra ook een crowdfunding-campagne live staan voor het financieren van een tweede album met de muziek van The Skymasters.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Ook in 2023 is er budget beschikbaar voor de subsidie impulsgelden. In 2023 zijn er twee indientermijnen, van 6 t/m 12 maart en van 11 t/m 17 september.