Wat doen wij?

Het Fietsforum stimuleert het fietsen in Tilburg. Fietsen is goed voor uw gezondheid, goed voor het milieu en draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Daarom is ons idee: hoe meer mensen fietsen hoe beter.

Het Fietsforum informeert de Tilburger over de verschillende mogelijkheden van de fiets en het gebruik ervan in en rond de stad. Bijvoorbeeld door activiteiten en campagnes te organiseren.

Het Fietsforum praat en denkt mee met de gemeente Tilburg over haar fietsbeleid. We geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken als: de kwaliteit van fietspaden en fietsenstallingen, bestrijding van fietsendiefstal en de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers.