Wederom flinke stijging studenttevredenheid bij Tilburg University

world university ranking

Studenten van Tilburg University beoordelen in 2015 bijna alle aspecten van hun opleiding beter dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2014-2015, die donderdag bekend zijn gemaakt.

De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) steeg van 4,00 in 2014 naar 4,09 in 2015. Hiermee scoort Tilburg University qua algehele tevredenheid hoger dan het landelijk gemiddelde (4,04) en stijgt Tilburg University bij de universiteiten van een zesde plaats in 2014 naar de gedeelde derde plaats in 2015.

Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden 4.283 studenten van Tilburg University in 2015 de NSE in (responspercentage van 36%). De stellingen uit de vragenlijst zijn in de rapportage samengevoegd tot 17 hoofdthema’s.

Thema

Op het thema huisvesting behaalt Tilburg University de hoogste gemiddelde beoordeling van alle universiteiten. Landelijke top-3 noteringen zijn er op de thema’s opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, stage ervaring en studiefaciliteiten. Tilburg University scoort ook hoger dan het landelijke gemiddelde bij inhoud, docenten, studierooster, kwaliteitszorg en studieomgeving.

Minder tevreden zijn de studenten over de groepsgrootte, voorbereiding op beroepsloopbaan en stage en opleiding. De studenttevredenheid op deze onderdelen is sinds 2013 wel duidelijk gestegen.

De NSE resultaten worden bij Tilburg University jaarlijks gebruikt voor analyse van haar dienstverlening aan de student en voor analyse en verhoging van de kwaliteit van individuele opleidingen.