Weer een stap in de goede richting: Ruim 150 woningen in Groenewoud verduurzaamd!

Een mooie verduurzamingsstap in Tilburg. 168 woningen rondom de Tuinbouwstraat en het Visserijplein hebben een nieuwe warme jas gekregen. Hendriks Coppelmans uit Oss voerde in opdracht van Tiwos onderhoudswerkzaamheden uit bij de woningen. Daarbij werden de woningen beter geïsoleerd, waardoor het wooncomfort van de bewoners hoger werd en de energierekening omlaag gaat. Het energetisch onderhoud begon in het voorjaar van 2021 en werd uitgevoerd in drie fases. De werkzaamheden aan de laatste woningen zijn in februari afgerond.

Een warme jas voor de woningen

Bij de woningen zijn zowel energetische verbeteringen als reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Energetische verbeteringen zijn bijvoorbeeld het isoleren van dak, gevel of vloer, in combinatie met kierdichting en aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Omdat de fases uit verschillende woningtypen bestonden, is in het project per fase bekeken welke maatregelen bij dat woningtype uitgevoerd moesten worden om de energetische doelstellingen te halen. De bewoners hoefden voor de woningverbetering gelukkig geen huurverhoging te betalen. Een goede stap in de juiste richting dus!

Aandacht voor bewoners

In het project is veel aandacht voor de bewoners, zowel in de voorbereidingen als tijdens de werkzaamheden. Omdat de woningen energetisch verbeterd worden, moeten bewoners hier vooraf toestemming voor geven. Om hen zo goed mogelijk uit te leggen wat er zou gaan gebeuren en wat dit voor hen betekende, is daarom een bewonerskrant gemaakt. In de krant werd gebruik gemaakt van cartoons, waarmee we de werkzaamheden en mate van overlast uitlegden, maar ook wat het betekent voor hun portemonnee en hun wooncomfort. Begrijpelijke informatie, voor iedereen. Tijdens de werkzaamheden hebben de uitvoerder en opzichter van het project veel persoonlijk contact met de bewoners. Zo konden ze altijd bij iemand terecht met vragen.

Verduurzaming van Tilburg

Tilburg wordt (gelukkig) steeds groener. Zo maken saaie, grijze stenen plaats voor planten, bomen en plantsoenen. Bij plekken als de Fabrieksstraat en de Heuvelstraat is dit goed te zien. Ook bij het Willemsplein zijn ze volop bezig met vergroening, zo zijn er aan het begin van de maand maar liefst 22 bomen geplaatst op het plein voor het Paleis-Raadshuis.