Werkbezoek Koningin Máxima aan Tilburg in teken Social Innovation en werkgelegenheid jongeren

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt op dinsdag 18 maart een werkbezoek aan Tilburg en Tilburg University, waar regionale bestuurders van overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hun handtekening zetten onder een gezamenlijk ontwikkeld programma op het gebied van Social Innovation. Koningin Máxima is daarbij aanwezig en bekijkt vervolgens enkele succesvolle projecten over zorg, duurzaamheid en werk. Eén van die projecten is de Startersbeurs: een innovatief project gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Social Innovation in Midden-Brabant
Social Innovation betreft de eigentijdse samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en instellingen van het openbaar bestuur, die leidt tot nieuwe markten, producten of maatschappelijke diensten waar de burger bij voorkeur bij is betrokken. De regio Midden-Brabant kenmerkt zich in het economisch profiel bij uitstek door sociale innovatie. Dit biedt grote kansen om bij te dragen aan slimme, duurzame en inclusieve ontwikkeling, die door de Europese Unie terecht als basis voor toekomstige groei wordt gezien.

Startersbeurs
Koningin Máxima heeft bijzondere interesse in het project Startersbeurs voor werkzoekende jongeren – één van de voorbeeldprojecten. Tilburg is de eerste gemeente in Nederland die de Startersbeurs heeft omarmd. Het is een initiatief van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University en de jongerenvakbonden FNV en CNV en stelt jongeren in staat om als starter een half jaar lang bij bedrijven op een leerwerkplek aan de slag te gaan. Daardoor wordt de positie van de jongere op de arbeidsmarkt versterkt.