Werkend inburgeren bij de Diamant-groep

Tilburg, 27 november 2009 – De Diamant-groep start in samenwerking met de gemeente
Tilburg en het Centrum Buitenlandse Vrouwen een In Company inburgeringstraject. Deze
pilot Werkend inburgeren bij de Diamant-groep is een schoolvoorbeeld van een duaal traject.
Alle deelnemers werken al bij de Diamant-groep en gaan daar werken aan het voltooien
van hun inburgering.

14 deelnemers
Het vergroten van de participatie op de werkvloer en de kans op werk op de reguliere
arbeidsmarkt zijn de doelen van het inburgeringstraject. De pilot start met 14 deelnemers.
Daarvan zijn er 11 werkzaam bij Diamant-groep Industrie, twee bij Diamant-groep Facilitaire
Dienstverlening en één bij Diamant-groep Talent&Werk. Alle deelnemers zijn door de
gemeente Tilburg gescreend op de toelatingscriteria voor een Persoonlijk Inburgerings Budget
(PIB). Met dit budget kunnen inburgeraars een traject op maat volgen, dat goed past bij hun
persoonlijke situatie.

Werkend inburgeren
De deelnemers krijgen tijdens werktijd en op de werklocatie scholing en coaching. Het is dus
echt werkend inburgeren. In het traject zitten de onderdelen taal, cultuur, communicatie op de
werkvloer en het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden. De pilot duurt ongeveer 1,5 jaar.
Binnen deze periode maken de deelnemers ook het inburgeringexamen. Na deze periode
wordt geëvalueerd en vastgesteld of dit inburgeringsinstrument een meer structurele vorm
kan krijgen.

Wat doet de Diamant-groep?
De Diamant-groep is het leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
3.000 mensen werken er iedere dag aan hun ontwikkeling. Dat doen zij binnen de Diamantgroep
maar ook daarbuiten. Bij werkgevers en opdrachtgevers die kiezen voor kwaliteit. Of
het nu om groendiensten, schoonmaak, drukwerk, inpakwerkzaamheden, een chauffeur of
receptioniste gaat. Kijk op www.diamant-groep.nl voor meer informatie.