Werkwinkel bij Diamant-Groep

De WerkWinkel is het loopbaan- en trainingscentrum van de Diamantgroep. De WerkWinkel verzorgt trainingen, coachingtrajecten en het re-integratieproces voor medewerkers en leidinggevenden. Intern voor de Diamant-groep en extern voor opdrachtgevers zoals gemeentes en sociaal maatschappelijke organisaties. Zo vergroot de WerkWinkel hun kansen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ook het bedrijfsleven legt regelmatig haar vragen aan ons voor.

Brede ondersteuning
Binnen de WerkWinkel krijgen werknemers en werkzoekenden een brede ondersteuning. Loopbaanadviseurs, trainers, coaches, onderzoekers en praktijkbegeleiders bundelen hun krachten om het traject uit te zetten, waarmee de kandidaat – binnen of buiten de Diamant-groep – verder komt.
• Loopbaancoaching
Een coachingtraject maakt de kandidaat bewust van zijn interesse, competentie en capaciteit en de manier waarop deze ingezet kunnen worden. Hij krijgt ook inzicht in zijn aandachtspunten en hoe hij daaraan kan werken. Dit empowermentproces vergroot het zelfinzicht en zelfvertrouwen en maakt de kandidaat sterk voor de arbeidsmarkt.
• Communicatie- en gedragstrainingen
De WerkWinkel verzorgt uiteenlopende trainingen op het gebied van communicatie en gedrag. Vaak zijn de trainingen gericht op het aanleren van vaardigheden, zodat de kandidaat op een bepaalde functie beter kan functioneren. Maar het accent kan ook liggen op de verbetering van het persoonlijk functioneren.
• Administratief simulatiebedrijf
Oefenen in de praktijk blijkt nog steeds de beste voorbereiding op een nieuwe baan. Om deze reden heeft de WerkWinkel een simulatiebedrijf ingericht -fietsenfabriek Freewheel – compleet met receptie, magazijn, in- en verkoopafdeling, debiteurenen crediteurenafdeling en personeelen loonadministratie. Een uitgekiende situatie om administratieve- en werknemersvaardigheden op te doen.
 
De complete begeleiding
Met loopbaancoaching, communicatieen gedragstrainingen en het administratief simulatiebedrijf biedt de WerkWinkel een complete begeleiding naar werk. Daarnaast beschikt ze over een uitgebreid netwerk met de coaches van Talent&Werk. Zo komen matches tot stand, die tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden. Ook mensen die allang niet meer gewerkt hebben, draaien – na intensieve begeleiding van onze coaches – weer mee. De WerkWinkel begeleidt hen van de
intake tot de start in hun nieuwe baan.

Werkwinkel in praktijk
Voorbeelden van situaties waarin de WerkWinkel u verder kan helpen:
• Uw secretaresse wil doorstromen naar de functie van directieassistent, maar u twijfelt of zij hiervoor de capaciteiten in huis heeft.
• Uw schoonmaakmedewerker neemt als vanzelf de leiding in zijn team. De communicatie verloopt echter niet altijd zoals het hoort. U vraagt zich af of hij beter kan leren communiceren en zijn leidinggevende capaciteiten verder kan ontwikkelen.
• Uw kandidaat heeft al tien jaar niet meer gewerkt, maar is zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Hoe kan hij de kloof naar de arbeidsmarkt overbruggen? Leg uw vraag voor aan de medewerkers van de WerkWinkel. Zij stippelen voor uw kandidaat het maatwerkplan uit.

Kwaliteit
De medewerkers van de WerkWinkel zijn uitstekend opgeleid en hebben ruime ervaring. Waar nodig werken we met externe specialisten. Er wordt gewerkt met professioneel en gecertificeerd onderzoeks- en testmateriaal. Daarnaast is de WerkWinkel aangesloten bij diverse organisaties, die de kwaliteit van de diensten waarborgen.

Meer informatie
Hebt u vragen over de mogelijkheden van de WerkWinkel of over een specifieke medewerker? Bel (013 46 41 172) of mail (werkwinkel@diamant-groep.nl) voor een deskundig antwoord.