Werkzaamheden aan Pieter Vreedeplein van start

Pieter Vreedeplein

Je hebt er vast van gehoord, het Pieter Vreedeplein gaat op de schop. In opdracht van de gemeente Tilburg starten maandag 29 februari aanstaande de werkzaamheden ten behoeve van de fietsstrook aan het Pieter Vreedeplein. De werkzaamheden zullen circa 14 weken duren. 

Update: de werkzaamheden zijn uitgesteld in verband met de nieuwe plannen voor het Pieter Vreedeplein.

Werkzaamheden Pieter Vreedeplein

Vanaf de IJzerstraat tot de aansluiting met de Heuvel wordt er een trottoirband aangebracht ter verduidelijking van het fietsverkeer op het plein. Tijdens deze werkzaamheden wordt er tevens bij de bomen op het plein groeiplaatsverbetering aangebracht. Nadat de groeiplaatsverbetering is aangebracht worden er nieuwe boomroosters aangebracht. Deze worden op maat gemaakt waardoor deze pas na het afronden van de betreffende fase gereed zijn. Totdat de roosters gereed zijn wordt er een tijdelijke voorziening getrokken zodat het gemaakte werk al opengesteld kan worden en er geen onnodige overlast voor de omgeving is.

Omgeving blijft goed bereikbaar

De werkzaamheden starten vanaf de westzijde van het plein (kant van de Tuinstraat). Het werk zal gefaseerd uitgevoerd worden zodat de omgeving zo optimaal mogelijk bereikbaar blijft. Het werkvlak wordt door hekken afgeschermd en doorgaand fietsverkeer is tijdens de werkzaamheden mogelijk. Het plein blijft ook goed bereikbaar voor winkelend publiek.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Broeren Stratenmakersbedrijf. Zij geven aan de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te voltooien en de overlast zoveel mogelijk te beperken.