Wethouders Tilburg aan de slag tijdens Nederland Doet

De wethouders hebben zich vrijdag 20 maart, tijdens Nederland Doet, ingezet voor Vluchtelingenwerk (SNV Brabant Centraal) in Tilburg. De wethouders hebben geholpen in het Open Leercentrum. Hier worden vluchtelingen in kleine groepjes begeleid door vrijwillige klassenassistenten bij het leren van de Nederlandse taal.

Op een stoel staan

De wethouders zijn actief geweest in het Open Leercentrum. Samen met een klassenassistent hebben zij een groepje vluchtelingen ondersteund bij het leren van de Nederlandse taal. En dat valt niet altijd mee. Soms heb je handen en voeten nodig om iets uit te leggen. Wethouder de Vries heeft dat zelf ondervonden. Want hoe leg je uit wat ‘op een stoel staan’ betekent. Inderdaad, door zelf op een stoel te gaan staan.

Contour de Twern

Naast de wethouders waren er ook vijf vrijwilligers van Contour de Twern en een vrijwilliger van Interpolis. Zij hebben geassisteerd in de klas waar de vluchtelingen klassikaal les krijgen van een taaltrainer. Zij zijn erg enthousiast over het werk en overwegen nu ook om zelf vrijwilliger te worden bij SNV. Patricia Brunklaus, directeur SNV, zegt hierover: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vluchtelingenwerk is een vrijwilligersorganisatie en zonder de inzet van vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen.”

Inburgeren

Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven, moeten zij gaan inburgeren. Dat betekent dat zij binnen drie jaar moeten slagen voor hun inburgeringsexamen. Zij kunnen hiervoor lessen volgen bij SNV Brabant Centraal die  vluchtelingen en andere migranten inburgeringscursussen op diverse niveaus aanbiedt. Naast de taaldocenten die de vluchtelingen klassikaal les geven, zijn er klassenassistenten die de cursisten in kleine groepjes begeleiden. Ook zijn er vrijwillige taalassistenten die de vluchteling thuis één-op-één ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal.

Vluchtelingenwerk

SNV Brabant Centraal is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland. SNV komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Dit gebeurt door bijvoorbeeld juridische begeleiding, hulp bij participatie, huisvesting en het aanbieden van inburgeringscursussen.

P1000223