logo

Willem II krijgt ruimte voor uitbouw Koning Willem II-stadion

Nieuwe planopzet Stappegoor
Meer ruimte voor (top) voetbal

Meer ruimte voor (top)voetbal, een plek voor beachvolleybal, verbetering van de woonpotenties en betere benutting uitbouw voetbalstadion. Dit zijn de aanpassingen in de nieuwe ruimtelijk/functionele planopzet voor Stappegoor. Hierover heeft het college en het Consortium Nieuw Stappegoor op hoofdlijnen overeenstemming bereikt.

Met de aanpassingen wordt een raadsmotie van november 2008 uitgevoerd. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van B&W een andere invulling van Stappegoor te onderzoeken. Wethouder Jan Hamming, Ruimtelijke Ordening: “De originele planopzet betekende te veel ambities in een te klein gebied. Het college is daarop in overleg gegaan met consortium Nieuw Stappegoor. Oude afspraken moesten opnieuw worden bekeken en beoordeeld. De onderhandelingen over de nieuwe planopzet waren pittig, maar constructief. De nieuwe ruimtelijke/functionele planopzet wordt dan ook door beide partijen als kansrijk beoordeeld.”

Nieuwe opzet
In de nieuwe opzet verdwijnt de woningbouw in het zuidoosten van het projectplan Stappegoor. In het woningbouwprogramma wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor de voorgestelde woningbouw. Verder zijn de hockeyvelden van Forward niet in de nieuwe opzet ingepland. Er wordt samen met de hockeyclub bekeken of Forward elders in de stad kan worden ondergebracht. Voor Willem II betekent de gewijzigde opzet dat er ruimte is voor de ontwikkeling van een trainingsaccommodatie voor de jeugd en het ontplooien van meer commerciële randactiviteiten.

Grondlevering
De vernieuwde opzet heeft tot gevolg dat de voortgang van de grondlevering aan het consortium vertraging oplevert. Deze gronden zijn voor de ontwikkeling van commercieel renderende functies (woningbouw en commerciële ruimtes). Conform de concessieovereenkomst is de topsporthal en de 400 meter ijsbaan (in vergevorderd stadium) door het consortium betaald en opgeleverd.

Joost Möller, Wethouder Economische Zaken: “Het niet tijdig leveren van de gronden heeft voor het consortium in de huidige kredietmarkt gevolgen voor de financiering. Het aanvragen van krediet is op deze manier bijna onmogelijk en hierdoor komt de ontwikkeling van het project onder druk te staan. Daarom heeft het college van B&W in overleg met het consortium Nieuw Stappegoor besloten een financiering te verschaffen voor de levering van de sporthal en de schaatsbaan. De terugbetalingsverplichting, met rentevergoeding, vangt dan aan bij de afname van de gronden door het consortium.”