Willem II wil Koning Willem II Stadion overnemen van gemeente Tilburg en tekent intentieovereenkomst

picknicken willem II

Sinds 2017 zijn de gemeente Tilburg en Willem II in gesprek over een mogelijke overdracht van het eigendom van het Koning Willem II Stadion en over de veiligheidsmaatregelen in het stadion. Beide zaken zijn gericht op het verhogen van de gastvrijheid en de toekomstbestendigheid van het stadion. Op dit moment is de gemeente eigenaar van het stadion en is Willem II de huurder. De partijen hebben hun handtekening onder een intentieovereenkomst gezet om een overdracht van het stadion mogelijk te maken.

Uitgebreide intentieovereenkomst

In de uitgebreide intentieovereenkomst zijn doelen, belangen en uitgangspunten voor een mogelijke overdracht beschreven. Naast de financiële voorwaarden is een belangrijk onderdeel van de afspraken ook het realiseren en het verbeteren van veiligheid en comfort in het stadion. Uiteindelijk moeten de gemeenteraad en de raad van commissarissen / aandeelhouders van Willem II voor eind december van dit jaar een besluit nemen over de definitieve uitwerkingsovereenkomst.

Zowel de gemeente als Willem II is verheugd over de voortgang in de gesprekken. Over de jaren heen zijn er, op nadrukkelijk verzoek van Willem II en in opdracht van de gemeenteraad, met wisselende intensiteit gesprekken gevoerd over de overdracht van het stadion. Nu lijkt deze daadwerkelijk binnen handbereik te zijn. “En dat in het jaar dat Willem II haar 125-jarig jubileum viert”, steekt algemeen directeur Martin van Geel van wal. “Wat een symbolische waarde heeft het voor ons als club en voor onze supporters dat we juist in dit jaar mogelijk eigenaar van ons stadion, van ons huis kunnen worden.” Wethouder Oscar Dusschooten vult aan: “Het beheren en onderhouden van een voetbalstadion is geen kerntaak van een gemeente. Wie is daar meer geschikt voor dan de voetbalclub zelf? Het college is daarnaast blij met de aandacht voor de veiligheid in het stadion. Dat is een gedeeld gevoelde verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als Willem II.”

Meer informatie

In de komende periode nemen de gemeente en Willem II de tijd om de vervolggesprekken te voeren. In deze gesprekken worden de doelen, belangen en uitgangspunten uit de intentieovereenkomst gedetailleerd uitgewerkt in een definitieve overeenkomst.

Meer informatie? Check dan de website van Willem II.