Zes miljoen aan Europese subsidies voor Tilburgse wetenschappers

Keuzegids

Drie Tilburgse wetenschappers ontvangen ieder 2 miljoen euro subsidie voor hun onderzoeksvoorstellen, die ze hadden ingediend bij de European Research Council (ERC). Dat is vorige week bekend geworden. De onderzoekers werken voor drie verschillende faculteiten: Ingrid Suetens (Tilburg School of Economics and Management), Jelte Wicherts (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) en Panos Delimatsis (Tilburg Law School).

Het gaat om zogenaamde ERC Consolidator Grants. Met deze prestigieuze beurzen kunnen de excellente wetenschappers, die zelf tussen 7 en 12 jaren geleden promoveerden, hun onderzoeksgroep versterken met promovendi en post-doctorale onderzoekers.

Sigrid Suetens

Econome Sigrid Suetens ontvangt de subsidie voor haar onderzoek naar discriminatie in etnisch-diverse maatschappijen. Suetens onderzoekt of Europese autochtonen net zo altruïstisch, wederkerig en jaloers zijn tegenover immigranten als tegenover andere autochtone groepen. Hebben ze andere rechtvaardigheidsidealen en veranderen de voorkeuren en idealen van autochtonen bij meer contact met immigranten? Zo ja, hoe?

Jelte Wicherts

Methodoloog Jelte Wicherts gaat met zijn collega’s nieuwe methodologische en statistische oplossingen onderzoeken en ontwikkelen die op verschillende niveaus, van individuele toetsresultaten tot meta-analyse, het onderzoek sterker, efficiënter en nuttiger maken.

Panos Delimatsis

Panos Delimatsis, directeur van het Tilburg Law and Economics Center, gaat de dominante positie en veerkracht onderzoeken van private regelgevende instanties, zoals het Institute of International Finance (IIF), de European Payments Council (EPC), GlobalGAP (Good Agricultural Practice) en Fairtrade international (FLO). De hoogleraar wil een nieuwe theorie van ‘private collective action’ ontwikkelen op het gebied van grensoverschrijdende regulerende regelgeving.