Zilveren Legpenning voor pastoor Pieter Scheepers

Pastoor Pieter Scheepers uit Berkel-Enschot ontvangt op zondag 29 november de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg. Locoburgemeester Erik de Ridder reikt de onderscheiding uit om 11.30 uur na afloop van een mis die in het teken staat van het afscheid van de pastoor. Hij krijgt deze onderscheiding omdat hij zich op een uitzonderlijke manier heeft ingezet voor de Berkel-Enschotse samenleving. Per 1 december wordt hij pastoor in de Franciscus parochie van Asten-Someren. De uitreiking vindt plaats in de Willibrorduskerk, Sint Willibrordstraat 3 in Berkel-Enschot.

Pieter Scheepers

De heer Pieter Scheepers (43) is op 1 september 2005 benoemd als pastoor van zowel de Caecilia parochie in Enschot als de Willibrordusparochie in Berkel. Na tien jaar neemt hij afscheid als pastoor-teamleider van de Johannes XXIII parochie, waarvan de hiervoor genoemde parochies sinds de fusie in 2012 samen met de parochies uit Udenhout en Biezenmortel deel uitmaken. Pieter Scheepers heeft een belangrijke rol gespeeld in de Berkel-Enschotse samenleving. Een rol die verder gaat dan gebruikelijk van een pastoor verwacht mag worden. Hij was met enthousiasme en grote inzet zichtbaar en ondersteunend voor alle inwoners van vooral Berkel-Enschot, en in de laatste jaren ook voor die van Udenhout en Biezenmortel. Door zijn maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid heeft hij veel bijgedragen aan de versterking van de gemeenschapszin van de inwoners en organisaties in Berkel-Enschot.

Verbinding zoeken

Hij zocht nadrukkelijk op oorspronkelijke en soms ook non-conventionele wijze de verbinding met tal van nietkerkelijke organisaties en verenigingen, zoals de gildes, de KBO en jongerengroepen. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan activiteiten als Carnaval, Sinterklaas, Kraanpop, de herdenking van oorlogsslachtoffers, het 800-850-jarig bestaan van Berkel-Enschot, de jaarlijkse kersttocht, het Job-feest en de Wielerronde van Berkel-Enschot. In 2012 heeft hij de fusie begeleid tussen de parochies in Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel met respect voor de eigenheid van de parochies.