Zilveren Legpenning voor Ton Gimbrère

Ton Gimbrère

Ton Gimbrère ontving op woensdag 6 september de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn vele inspanningen voor Tilburg, met name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Burgemeester Noordanus reikte de onderscheiding uit tijdens het afscheid van Ton Gimbrère als directeur van Bonheur Horeca Groep.

Ton Gimbrère: een maatschappelijk betrokken ondernemer

Ton Gimbrère (59) is vijftien jaar directielid bij Bonheur Horeca Groep. Al meer dan tien jaar zet hij zich in om jongeren in Tilburg en omgeving met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Zo is hij vanaf het begin betrokken bij Prins Heerlijk. Hier kunnen jongeren met leerproblemen in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar een vak leren terwijl ze werken in de horeca. Zij krijgen de kans om onder professionele begeleiding werkervaring op te doen bij diverse horecagelegenheden.

Ook is Ton actief voor het leerwerktraject van ContourdeTwern ‘Chef’s Level’ voor jongeren die niet passen in het reguliere onderwijs wegens een optelsom van problemen. Hij geeft ook deze jongeren een kans om binnen de Bonheur Horeca Groep stage te lopen en bemiddelt tussen de Rooi Pannen en collega-horecaondernemers.

Verder is vanaf het begin betrokken geweest bij het Maatjesproject. Dit is een project vanuit werkgevers om één op één in contact te komen met mensen met een grote afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. Werkgevers coachen werkzoekenden gedurende zes maanden. Als terugkeer op de arbeidsmarkt in zicht is, stelt de werkgever zijn netwerk open voor de werkzoekende en ondersteunt de werkzoekende met solliciteren. Ton Gimbrère heeft meerdere maatjes gehad en realiseerde bij de meeste kandidaten al snel een positieve uitstroom richting werk.

Daarnaast is hij actief in de stuurgroep voor een jeugdwerkeloosheidsvrije regio en geeft hij al tien jaar invulling aan een rol in het Comité van Advies van de Beursvloer Tilburg. Zijn horeca-expertise zet hij bovendien op diverse gebieden in voor het onderwijs. Zo zit hij sinds 2011 in de Raad van Toezicht van scholengemeenschap De Rooi Pannen. In 2014 werd door zijn inspanningen Bonheur Horeca Groep benoemd tot Brabants werkgever met maatschappelijk hart.