02 juli 2024
Gemeente Tilburg zoekt voorzitter omgevingscommissie
Informatie:
Locatie: Stadhuisplein 130, Tilburg

Ga jij deze uitdaging aan als Voorzitter Omgevingscommissie in de komende termijn? Lees snel verder!

Wat ga je doen

In de commissie is deskundigheid en ervaring aanwezig op het gebied van architectuur en stedenbouw, restauratie en monumentenzorg, en landschapsarchitectuur. De commissie wordt ondersteund door een eigen secretariaat en bestaat uit zes leden. Drie van de zittende leden worden voorgedragen voor herbenoeming. Om het brede takenpakket te vervullen en de professionele en integrale advisering op niveau te houden, zoekt de commissie een (restauratie-)architect, een architectuur- en cultuurhistoricus, en een voorzitter. Per 1 januari 2025 zullen deze drie nieuwe leden worden benoemd.

Als voorzitter speel je een cruciale rol in de vergaderingen door goed voorbereid het gesprek met de initiatiefnemers aan te gaan. Via het secretariaat krijg je inzicht in de context en het doel van de plannen die worden geagendeerd voor advies, zodat je goed voorbereid de vergaderingen kan leiden. Samen met de andere leden zorg je ervoor dat de vergaderingen vlekkeloos verlopen en dat de bezoekers, die hun ruimtelijke initiatieven presenteren, zich welkom en gewaardeerd voelen. In Tilburg wordt er nauw samengewerkt tussen het team Stedelijke Ontwikkeling (waaronder het secretariaat) en de Omgevingscommissie, zodat planontwikkelingen al in een vroeg stadium bij de Omgevingscommissie bekend zijn.
De focus van de commissie ligt op het bewaken van de samenhang tussen ambities, beleid en haalbaarheid van de initiatieven met als doel een zo hoog mogelijke omgevingskwaliteit bij de initiatieven te realiseren. Dit kan betekenen dat een bouwplan naadloos opgaat in het bestaande stedelijk weefsel of dat Tilburg een nieuw architectonisch icoon rijker wordt. Met een heldere visie op omgevingskwaliteit leid je de vergaderingen, bevorder je het inhoudelijke gesprek en vat je de beoordelingen van de commissieleden samen tot een eensluidend advies. De gesprekken zijn constructief, collegiaal, opbouwend en waar nodig kritisch. Samen met de secretaris zorg je voor een afgerond, integraal advies.

Daarnaast verwachten we van de voorzitter een actieve rol in communicatie, bijvoorbeeld met de portefeuillehouder, kwaliteitsteams en pers, en in voorlichting, zoals deelname aan inspirerende CAST-debatten.

Verder ga je je bezig houden met:

  • Het leiden van de vergaderingen en het samenvatten van de beoordelingen van de commissieleden tot een eensluidend advies;
  • Zorgen voor een open en toegankelijke communicatie met de initiatiefnemers om de juiste condities voor een goede inhoudelijke planbehandeling te scheppen;
  • Het hebben van een duidelijke visie over kwaliteitsadvisering op verschillende schaalniveaus en actieve aanwezigheid bij belangrijke evenementen vanuit de voorzittersrol;
  • Het hebben van een open vizier en het kunnen respecteren en kritisch bevragen van de benaderingswijzen van vakgenoten.
  • Je werkt nauw samen met het secretariaat van de omgevingscommissie;

 

Waar kom je te werken

Je wordt onderdeel van een enthousiast en gedreven team dat vanuit een hoge ambitie werkt aan de ruimtelijke opgave. Er is veel inhoudelijke expertise binnen het team en de commissie wordt ondersteund door een stevig secretariaat. De commissie staan goede vergadervoorzieningen ter beschikking (met online overlegmogelijkheden) en heeft buiten de formele momenten om een prettige informele, collegiale sfeer.

 

Wat breng je mee

Je bent resultaatgericht en hebt een scherp gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context waarbinnen de Omgevingscommissie opereert. Met je ruime ervaring in het advieswerk op verschillende schaalniveaus binnen het ruimtelijk domein, ben je een ware expert. Bovendien ben je deskundig en in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken, waardoor je een echte teamspeler bent. Je kunt onafhankelijke en integrale afwegingen maken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen. Dit zorgt voor een open en toegankelijke communicatie met de initiatiefnemers, waardoor de juiste condities voor een goede inhoudelijke planbehandeling worden geschapen. Je hebt een natuurlijke leiderschapsstijl en een breed perspectief, wat je in staat stelt om vanuit een open vizier en met respect de benaderingswijzen van vakgenoten kritisch te bevragen. Daarnaast ben je oplossingsgericht en heb je een constructieve en stimulerende houding.

Verder beschik jij over:

  • Je hebt een wo werk- en denkniveau en een wo/hbo-opleiding afgerond;
  • Je hebt ruime, aantoonbare ervaring als voorzitter, bij voorkeur van kwaliteitscommissies/ kwaliteitsteams en een duidelijke visie over kwaliteitsadvisering op verschillende schaalniveaus;
  • Je hebt kennis van stedelijke ontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en adviesprocessen;
  • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het werkveld en de disciplines architectuur, stedenbouw, restauratie en monumentenzorg, en landschapsarchitectuur binnen en buiten de gemeente.


De voorzitter heeft geen zakelijke relatie of een anderszins werk gerelateerde relatie met Gemeente Tilburg.

 

Wat krijg je ervoor terug

Wij bieden een interessant werkgebied in een boeiende, ondernemende stad waarbij jij adviseert over zeer uiteenlopende bouwopgaven en ruimtelijke ingrepen. De Omgevingscommissie geeft adviezen aan de gemeenteraad en het college. Je krijgt daarbij te maken met allerlei initiatiefnemers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Naast de formele commissievergaderingen worden de commissieleden ook actief betrokken en geïnformeerd over lopende ontwikkelingen. Zo wordt er een aantal keer per jaar een excursie/ verdiepende sessie georganiseerd, waarbij actuele vraagstukken informeel aan bod komen. Daarnaast vindt er overleg en afstemming plaats met de verschillende kwaliteitsteams en de betreffende portefeuillehouder uit het college.

De vergaderingen vinden plaats op woensdagochtend (van circa 9.30 uur – 14.15 uur) in de oneven weken. Leden worden door de raad voor een periode van 3 jaar benoemd. De vergoeding voor het advieswerk bedraagt 120 euro/uur plus reiskosten.
Tilburg zet de komende jaren vol in op het stimuleren van de bouw- en ontwerpcultuur en het realiseren van hoogwaardige omgevingskwaliteit in de stad, de dorpen en het buitengebied. Hierbij gaan we graag de samenwerking aan met gerenommeerde experts en deskundigen. Daagt deze rol jou uit om een spilfunctie te gaan vervullen binnen ons kwaliteitsstelsel en daarmee bij te dragen aan een genereus Tilburg?

 

Dossier: Business

Tilburg community

Altijd op de hoogte van de laatste actualiteit, video’s, reels, tiktoks en stories? Volg Tilburg.com ook via deze kanalen