19 april 2024
Het Ketelhuis zoekt floormanager
Het Ketelhuis logo
Informatie:
Locatie: AaBe-straat 45, 5021 AV Tilburg

De Floormanager is samen met de manager verantwoordelijk voor alle activiteiten bij het Ketelhuis, waarbij hij/zij gebruik kan maken van het aanbod van het kantoor (Afdeling Finance, HR en Sales en Marketing). Hij/zij is verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen aangaande het Ketelhuis aan de hand van de gemaakte kosten, omzet en budget.

Functietaken:
• Assisteren in het leidinggeven, aan de bedrijfsactiviteiten.
• Begeleiden, stimuleren en coachen van medewerkers.
• Toezien op de wijze van uitvoering.
• Bewaken van realisaties (omzet en kosten) van de diverse afdelingen en van de vestiging als totaal; bijsturen van afwijkingen.
• (laten) Handhaven van Arbo- hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (HACCP, persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.)
• Assisteren in ontwikkelen, uitbouwen en in stand houden van lokaal netwerk.
• Samen met de bedrijfsleider het bedrijf bij diverse gelegenheden presenteren.
• Vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie.
• In overleg met de manager fiatteren van verlengen van arbeidsovereenkomsten, promotie of ontslag.
• Beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken.
• Verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.
• Aanname van personeel en zorgdragen voor de juiste personeelsdocumenten.
• Het opstellen en controleren van het wekelijkse en dagelijkse rooster.
• Toelichten en verantwoorden van resultaten, afwijkingen en activiteiten ter verbetering.
• Zorg dragen voor representatieve staat van voorzieningen.
• Zelf meewerken in de uitvoering bediening, bar, opnemen van bestellingen, afruimen, uitserveren van gerechten en dranken, opruimen, schoonmaken e.d.)
• (laten) Registreren van gegevens m.b.t. HACCP, gewerkte uren e.d. in de daarvoor bestemde systemen/lijsten, controleren van uren en aftekenen van lijsten.
• Informeren van collega’s over bijzonderheden bij wisseling dienst; Alle taken dienen uitgevoerd te worden volgens de HACCP normen, zoals omschreven in het Horecahandboek.

Werkomstandigheden:
• Krachtsinspanning bij het tillen van (dozen, kratten met) producten.
• Lopend en staand werken.
• Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
• Kans op letsel door branden aan warme/hete borden, warme dranken en gebroken glas.

Gastgerichtheid:
• Is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen.
• Vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg.
• Biedt ook ongevraagd extra service.
• Onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.

Prestatiegericht:
• Is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen.
• Tast de grenzen van het eigen kunnen af.
• Haalt het beste uit zichzelf.
• Is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt.

Coachen/Instrueren:
• Toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt.
• Weet te motiveren en enthousiast te maken.
• Geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken.
• Laat anderen voorbeeldgedrag zien.

Kwaliteitsgerichtheid:
• Corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan.
• Vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service.
• Komt met voorstellen om zaken beter te doen.

Oplossingsgericht:
• Richt zich niet op problemen, maar op oplossingen.
• Is pragmatisch, kiest voor praktische en snelle oplossingen.
• Blijft niet lang dralen in het analyseren van het probleem.

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature en wil je komen werken bij één van de horecahotspots van Tilburg? Twijfel dan niet en solliciteer via de website van Het Ketelhuis!

Dossier: Business

Tilburg community

Altijd op de hoogte van de laatste actualiteit, video’s, reels, tiktoks en stories? Volg Tilburg.com ook via deze kanalen