Nieuws

vangnetwerken
Let op! Dit artikel is al 371 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Vangnetwerken tegen sociaal isolement

Ruim 1 miljoen Nederlanders leven in een sociaal isolement. Dat houdt in dat zij geen of zeer weinig mensen in hun netwerk hebben van wie zij praktische, emotionele en gezelschapssteun krijgen. Van deze groep hebben ruim 400.000 mensen te maken met één of meerdere beperkingen en/of multiproblematiek. Dit is de doelgroep van Vangnetwerken. Deze mensen staan als het ware buiten de maatschappij. Ze participeren niet en hebben geen betekenisvolle verbindingen met anderen. Mensen die geïsoleerd leven hebben een sterk verhoogd risico op verward gedrag.

Vangnetwerken

Voor deze doelgroep is de methode Vangnetwerken ontwikkeld. Bij een Vangnetwerk geven sociaal werkers samen met de doelgroep een wijkgericht steunnetwerk vorm van tussen de 20 en 40 personen. Deelnemers ontmoeten elkaar op een centrale locatie in de wijk. Zij organiseren activiteiten voor en met elkaar. Zij bieden elkaar sociale steun en gaan deel uitmaken van elkaars netwerk. Mensen vinden er structuur en mogen er zijn als persoon met hun kwetsbaarheden én krachten.

Bij Vangnetwerken wordt deze mensen de mogelijkheid geboden om volwaardig te participeren. Uitgangspunt is dat ieder mens iets voor een ander wil en kan betekenen. Het zelf actief worden, dat empowert! Deelnemers aan Vangnetwerken vergroten hun sociaal netwerk. Zij geven en ontvangen sociale steun en versterken door deelname hun sociale vaardigheden. De deelnemers voelen zich gewaardeerd en nuttig. Problemen en beperkingen wegen hierdoor minder zwaar. Deelnemers ervaren dat zij een ander kunnen helpen en dat maakt op zijn beurt dat het gemakkelijker wordt om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Verschillende methodes

De methode is ontwikkeld in Rotterdam Charlois door Jenny Zwijnenburg (AanEen). ContourdeTwern is er van overtuigd dat de methode ook in Tilburg een goede aanvulling is op het huidige aanbod. Doel is om de doelgroep een duurzame participatiemogelijkheid en sociale steun te bieden. Dit wordt gerealiseerd door de uitvoering van twee deelprojecten, die parallel worden ingezet, te weten:

  • Het ontwikkelen van twee Vangnetwerken: één in Tilburg Noord en één in Tilburg Zuid.
  • De oprichting van een Community of Practice (CoP), waarin 16 sociaal werkers van ContourdeTwern plaatsnemen. In de CoP staat kennisdeling en -ontwikkeling centraal. Sociaal werkers worden vertrouwd gemaakt met de methode Vangnetwerken, zodat zij elementen hiervan kunnen toepassen in hun werkpraktijk. Ook doen zij kennis op over (het samenwerken met) personen met verward gedrag en over de samenwerking met  ervaringsdeskundigen.

In de projecten werkt ContourdeTwern samen met lokale partners: RIBW Brabant (ervaringsdeskundigen); de gemeente Tilburg en de Sociale Raad Tilburg. Jenny Zwijnenburg fungeert als projectleider. ZonMw stelt financiële steun beschikbaar vanuit het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ en het project wordt gesteund door het Oranjefonds.

Reageer op dit bericht